Wyszukiwarka Schüco
Carbon Control - Build to Decarb

Schüco Carbon Control

Dopasowane rozwiązania dekarbonizacji dla producentów

Schüco Carbon Control umożliwia producentom redukcję emisji CO₂ projektowanej powłoki budynku (okien, drzwi i fasad). Dzięki przyszłościowym rozwiązaniom i nowym materiałom o obniżonej emisji CO₂ oraz hybrydowym konstrukcjom można kontrolować ślad węglowy danego budynku.

W ten sposób pomagamy producentom sprostać rosnącym wymaganiom rynku w zakresie emisji CO₂ już na etapie przetargów, a także zapewniamy ich konkurencyjność w dłuższej perspektywie.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter

Build to Decarb – na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂

„Build to Decarb” to nasza modułowa oferta, która pozwala producentom aktywnie zarządzać śladem węglowym projektowanego budynku w trakcie jego realizacji i przestrzegać wymogów prawnych. 

Oprócz rozwiązań efektywnych energetycznie i redukujących emisję CO₂, a także naszego oprogramowania kalkulacyjnego 3D SchüCal, nasi klienci mają do dyspozycji systemy hybrydowe o obniżonej emisji CO₂ i nowe materiały, takie jak Low Carbon lub Ultra Low Carbon Aluminium.

Ta skuteczna kombinacja umożliwia zredukowanie wbudowanych emisji w projektach budowlanych i stworzenie realnej podstawy do redukcji emisji operacyjnych w fazie eksploatacji budynku.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

Ślad węglowy za naciśnięciem przycisku

Nasze oprogramowanie kalkulacyjne 3D SchüCal po raz pierwszy zapewnia producentom pełną przejrzystość w zakresie zawartości emisji CO₂ w zastosowanych materiałach i elementach konstrukcyjnych. Nowa funkcja pozwala użytkownikom w dowolnym momencie procesu planowania określić ilość CO₂e, jaką wnoszą do budynku poszczególne komponenty, a następnie udostępnić tę informację projektantom, podmiotom certyfikującym budynki oraz inwestorom w formie EPD.

Carbon Control Consulting Team

Zespół konsultingowy Carbon Control

W przetargach coraz częściej wymagana jest obszerna dokumentacja i certyfikaty CO₂, a także stosowanie nowych materiałów. Nasz zespół konsultingowy Carbon Control oferuje producentom kompleksowe doradztwo, aby mogli oferować konkurencyjne rozwiązania.

CO₂-reduzierte Materialien im Bau

Materiały o obniżonej zawartości CO₂

Wybierając odpowiednie materiały, producenci mogą aktywnie wpływać na poziom wbudowanych emisji. W przypadku profili o szczególnie niskiej zawartości CO₂ Schüco oferuje dwa nowe gatunki aluminium, oprócz elementów z PVC z certyfikatem VinylPlus® i standardowego aluminium.

CO₂-sparende Hybridsysteme

Systemy hybrydowe

Łączenie różnych elementów funkcjonalnych lub materiałów w kompleksowe rozwiązania może być szczególnie efektywne pod względem redukcji emisji CO₂. Na przykład trwałą, odporną na warunki atmosferyczne aluminiową konstrukcję nakładkową można połączyć z drewnianą konstrukcją nośną.

 CO₂-sparendes Verpackungs-Management für Baustellen

Zarządzanie opakowaniami

Od produkcji aż po wykorzystanie na placu budowy – konsekwentnie optymalizujemy opakowania naszych produktów pod kątem ograniczenia emisji CO₂.

Dlaczego Schüco Carbon Control?

Istnieje wiele powodów, dla których warto projektować i realizować obiekty budowlane z wykorzystaniem Schüco Carbon Control. Nasze produkty i usługi redukujące emisję CO₂ umożliwiają dekarbonizację powłoki budynku na wszystkich etapach budowy.

Ślad węglowy za naciśnięciem przycisku

Dzięki naszemu oprogramowaniu kalkulacyjnemu 3D SchüCal producenci uzyskują po raz pierwszy w całym procesie projektowania i budowy pełną przejrzystość w zakresie zawartości CO₂ w zastosowanych materiałach i elementach konstrukcyjnych.

Materiał

Wybierając odpowiedni materiał, producenci mogą aktywnie wpływać na poziom wbudowanych emisji. Profile z aluminium niskowęglowego (LC), aluminium ultra niskowęglowego (ULC) , a także elementy z PVC-U cechują się wyjątkowo niską zawartością CO₂.

Systemy hybrydowe

Wyjątkowo wysoki stopień redukcji CO₂ można osiągnąć, łącząc różne elementy funkcjonalne lub materiały w kompleksowe rozwiązania, takie jak aluminiowy system nakładkowy zintegrowany z drewnianą podkonstrukcją nośną czy też zielona fasada.

FAQ

Co to jest EPD?

Co to jest EPD?

Skrót EPD to w rozwinięciu „Environmental Product Declaration”, czyli Deklaracja Środowiskowa Produktu. Dokument ten opisuje w formie danych istotne dla środowiska właściwości konkretnego materiału, który ma być użyty w procesie budowlanym. W idealnym przypadku uwzględnia on jego cały cykl życia. Dzięki danym opartym na wartości GWP materiału i konstrukcji, można przeprowadzić ocenę ekologiczną budynku i uzyskać certyfikat budynku.

Co to jest GWP?

Co to jest GWP?

GWP to skrót od „Global Warming Potential”, który oznacza wpływ budynku na globalne ocieplenie klimatu w całym okresie użytkowania. Podstawą do określenia wartości GWP są dwa rodzaje emisji CO₂: emisje wbudowane w zastosowanych materiałach oraz emisje operacyjne, które powstają w wyniku eksploatacji budynku, np. wynikające ze zużycia energii. Wartość GWP jest podawana jako CO₂e, czyli ekwiwalent CO₂.

Co oznaczają LC i ULC?

Co oznaczają LC i ULC?

LC oznacza „Low Carbon Aluminium”, a ULC – „Ultra Low Carbon Aluminium”. Te dwa terminy odnoszą się do nowych gatunków aluminium, które Schüco oferuje oprócz standardowego, energooszczędnego aluminium, umożliwiając tym samym stosowanie profili o wyjątkowo niskiej zawartości CO₂.