Wyszukiwarka Schüco
Unbenannt

Europejski Zielony Ład: fundamentalna zmiana zasad w sektorze budowlanym

Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, pociąga za sobą istotne zmiany w wymaganiach stawianych budynkom. CO₂ staje się nową walutą, a wartość CO2 dla budynku będzie głównym kryterium we wszystkich przyszłych inwestycjach i przetargach.

Schueco CO₂ Neutral

Kluczowy element przyszłej rentowności obiektu: zarządzanie dekarbonizacją

W przyszłej ocenie budynków wszystko będzie się sprowadzało do wartości „GWP” (Global Warming Potential), która określa wpływ budynku na globalne ocieplenie przez cały okres jego użytkowania. Od 1 stycznia 2027 roku managerowie procesów budowlanych będą zobowiązani do obliczania „potencjału globalnego ocieplenia” każdego budynku jako wartości GWP i deklarowania jej w ogólnym certyfikacie efektywności energetycznej. 


Wymóg ten będzie dotyczył nowych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m², a od 2030 roku – wszystkich nowych budynków. Umiejętność zarządzania  wartością GWP, a tym samym dekarbonizacją budynków, będzie miała zasadnicze znaczenie dla ich przyszłej rentowności.

Redukcja emisji CO₂ na wszystkich etapach procesu budowlanego: Schüco Carbon Control

Schüco Carbon Control umożliwia zarządzanie dekarbonizacją powłoki budynku (okien, drzwi i fasad). Zastosowanie modułowej zasady pozwala na redukcję emisji CO₂ danego budynku na wszystkich etapach jego realizacji, od fazy planowania i projektowania, aż po budowę, eksploatację i recykling. Dzięki naszej kompleksowej ofercie obejmującej produkty i usługi Schüco, które redukują emisje CO₂, aktywnie pomagamy uczestnikom procesu budowlanego w dostosowaniu się do klimatycznych aspektów przepisów budowlanych w całym cyklu życia budynku.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Wspieramy naszych Partnerów na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂

Schüco Carbon Control pozwala architektom, producentom, zarządcom i inwestorom sprostać rosnącym wymogom zrównoważonego rozwoju, które wynikają z prawa i oczekiwań klientów, a także znaleźć konkurencyjne rozwiązania w coraz bardziej złożonych przetargach i uniknąć ryzyka inwestycyjnego.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Rozwiązania dla architektów

Schüco Carbon Control pozwala architektom i projektantom wywierać znaczący wpływ na emisję CO₂, a tym samym na przyszłą rentowność budynku – poprzez odpowiedni dobór kształtu, konstrukcji powłoki, użytych materiałów oraz funkcjonalności zastosowanych systemów.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Rozwiązania dla producentów

Schüco Carbon Control pozwala zredukować emisje CO₂ i sprostać rosnącym wymaganiom rynku związanym z dekarbonizacją dzięki zastosowaniu materiałów o obniżonej zawartości CO₂.

Rozwiązania dla inwestorów

Nowe wymagania UE zmieniają wskaźniki atrakcyjności nieruchomości. Wartość budynku będzie w przyszłości określana na podstawie bilansu węglowego we wszystkich fazach jego cyklu życia. Dzięki Schüco Carbon Control inwestorzy, projektanci, zarządcy i użytkownicy mogą kontrolować bilans CO2 budynku od etapu kompleksowego projektowania i wydajnego procesu budowlanego, aż po ekonomiczną eksploatację i powrót do cyklu materiałowego. Pomaga to zabezpieczyć inwestycje w długiej perspektywie, gdyż wzrost zysków i wielkość obrotów w przeliczeniu na powierzchnię mają tutaj największe znaczenie.

Thomas Schlenker, Schüco

„Możemy osiągnąć główny cel gospodarki cyrkularnej w branży budowlanej dzięki neutralnym klimatycznie budynkom tylko wtedy, gdy zrównoważony będzie cały proces, włączając w to planowanie, projektowanie, wznoszenie i eksploatację, a także ponowne wprowadzanie materiałów do obiegu surowcowego po rozbiórce.”

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Dlaczego Schüco Carbon Control?

Istnieje wiele powodów, dla których warto projektować i realizować obiekty budowlane z wykorzystaniem Schüco Carbon Control. Nasze produkty i usługi redukujące emisję CO₂ umożliwiają dekarbonizację powłoki budynku na wszystkich etapach budowy.

Ślad węglowy za naciśnięciem przycisku

Dzięki naszemu oprogramowaniu kalkulacyjnemu 3D SchüCal użytkownicy uzyskują po raz pierwszy w całym procesie projektowania i budowy pełną przejrzystość w zakresie zawartości CO₂ w zastosowanych materiałach i elementach konstrukcyjnych.

Pozyskiwanie energii

Budynek, który sam staje się dostawcą energii, cechuje się obniżoną emisją CO₂ w trakcie eksploatacji. Moduły fotowoltaiczne lub BIPV to wydajne rozwiązania dla przyszłościowych budynków, które są opłacalne dla inwestorów, zarządców i środowiska.

Materiał

Wybierając odpowiedni materiał, osoby zaangażowane w proces budowlany mogą aktywnie wpływać na poziom wbudowanych emisji. Profile Low Carbon (LC) z aluminium o obniżonej zawartości węgla, ultra niskiej zawartości węgla Ultra Low Carbon (ULC), a także z PVC-U, zapewniają wyjątkowo niską emisję CO₂.

FAQ

Co oznacza Europejski Zielony Ład dla branży budowlanej?

Co oznacza Europejski Zielony Ład dla branży budowlanej?

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Kontrola i redukcja emisji CO₂ stała się zatem kluczowym kryterium dla branży budowlanej, która zobowiązała się do oferowania budynków zoptymalizowanych pod kątem klimatu i neutralnych klimatycznie.

Dlaczego kontrola CO₂ jest tak ważna?

Dlaczego kontrola CO₂ jest tak ważna?

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Unijny wymóg redukcji CO₂ obowiązuje od 2027 roku dla nowych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m², a od 2030 – dla wszystkich nowych budynków.

Co to jest GWP?

Co to jest GWP?

GWP to skrót od „Global Warming Potential”, który oznacza wpływ budynku na globalne ocieplenie klimatu w całym okresie użytkowania. Podstawą do określenia wartości GWP są dwa rodzaje emisji CO₂: emisje wbudowane w zastosowanych materiałach oraz emisje operacyjne, które powstają w wyniku eksploatacji budynku, np. wynikające ze zużycia energii. Wartość GWP jest podawana jako CO₂e, czyli ekwiwalent CO₂.


Czym jest Carbon Control?

Czym jest Carbon Control?

Schüco Carbon Control pozwala na zarządzanie dekarbonizacją powłoki budynku. Modułowa zasada umożliwia redukcję emisji CO₂ dla danego obiektu na wszystkich etapach jego powstawania, od projektowania poprzez budowę, aż po eksploatację i recykling.