Wyszukiwarka Schüco
Carbon Control - Design to Decarb

Schüco Carbon Control

Dopasowane rozwiązania dekarbonizacji dla architektów

Budynki, które jeszcze długo nie stracą na rentowności, powstają już na etapie projektowania. Dzięki Schüco Carbon Control architekci i projektanci już na początku mogą mieć istotny wpływ na emisję CO₂, a tym samym na rentowność budynku w przyszłości, odpowiednio dobierając jego kształt, konstrukcję powłoki, zastosowane materiały oraz funkcjonalność wbudowywanych systemów. 

Schüco Carbon Control zapewnia architektom i projektantom dostęp do indywidualnej usługi doradczej w zakresie dekarbonizacji powłoki budynku oraz optymalizacji zastosowanych materiałów w całym procesie budowlanym. W celu zwiększenia kontroli, można w dowolnym momencie określić aktualny ślad węglowy za naciśnięciem jednego przycisku oraz udostępniać informację na jego temat w formie EPD do celów projektowych. Oznacza to, że projekt można przekształcić w neutralną klimatycznie rzeczywistość. 

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten

Od wstępnego projektu aż po kompletną, zdekarbonizowaną powłokę budynku dzięki Design to Decarb

Bilans CO₂ budynku jest wyznaczany już na etapie planowania i projektowania. Coraz większym wyzwaniem dla biur projektowych i architektonicznych jest złożoność wymogów prawnych oraz spełnianie oczekiwań inwestorów. 


Design to Decarb, nasza kompleksowa oferta produktów i usług redukujących emisję CO₂, pozwala osiągnąć optymalny bilans emisji CO₂ budynku już na etapie projektowania – zarówno w przypadku budynków nowych, jak i modernizowanych. 

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

EPD do celów certyfikacji

Już na etapie planowania osoby zaangażowane w proces budowlany odkryją korzyści ze stosowania nowej funkcji w SchüCal: „Ślad węglowy za naciśnięciem przycisku”. Dzięki niej wszystkie dane potrzebne do oceny środowiskowej i certyfikacji budynku mogą być wygenerowane w formie EPD.

Mit Design die CO₂ Bilanz eines Gebäudes beeinflussen

Design

Architekci i projektanci mogą mieć wpływ na ślad węglowy budynku poprzez odpowiedni dobór kształtu, konstrukcji powłoki budynku, zastosowanych materiałów oraz funkcjonalności wbudowanych systemów, a tym samym zapewnić, że w przyszłości nie straci on na wartości.

Carbon Control Consulting Team

Zespół konsultingowy Carbon Control

W przetargach coraz częściej wymagana jest obszerna dokumentacja i certyfikaty CO₂, a także stosowanie nowych materiałów. Nasz zespół konsultingowy Carbon Control oferuje architektom kompleksowe doradztwo, dzięki czemu mogą oni oferować konkurencyjne rozwiązania.

CO₂-reduzierte Betrieb von Gebäuden

Funkcja

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom można od samego początku zaplanować długoterminową, zrównoważoną i niskoemisyjną eksploatację budynków.  Można tego dokonać poprzez optymalne połączenie systemów energooszczędnych i pozyskujących energię oraz usług konserwacyjnych i aktualizacji produktów.

Dlaczego Schüco Carbon Control?

Istnieje wiele powodów, dla których warto projektować i realizować obiekty budowlane z wykorzystaniem Schüco Carbon Control. Nasze produkty i usługi redukujące emisję CO₂ umożliwiają dekarbonizację powłoki budynku na wszystkich etapach budowy.

EPD do celów certyfikacji

Już na etapie planowania osoby zaangażowane w proces budowlany odkryją korzyści ze stosowania nowej funkcji w SchüCal: „Ślad węglowy za naciśnięciem przycisku”. Dzięki niej wszystkie dane potrzebne do oceny środowiskowej i certyfikacji budynku mogą być wygenerowane w formie EPD.

Zespół konsultingowy Carbon Control

Istnieje wiele różnych sposobów na obniżenie emisji CO₂ i można je wdrożyć nawet na etapie planowania. Aby uzyskać lepszą orientację w czynnikach projektowych i operacyjnych, można skorzystać z usług zespołu konsultingowego Carbon Control, który oferuje kompleksowe doradztwo i dostosowane rozwiązania w całym cyklu życia budynku.

Cykl materiałowy Cradle-to-cradle

Schüco dysponuje ponad 75 certyfikowanymi systemami aluminiowymi i jest pionierem we wdrażaniu zasady „Cradle-to-Cradle” w sektorze budowlanym. Tym samym przyczynia się do redukcji emisji CO₂ i ochrony zasobów w długiej perspektywie.

FAQ

Co to jest EPD?

Co to jest EPD?

Skrót EPD to w rozwinięciu „Environmental Product Declaration”, czyli Deklaracja Środowiskowa Produktu. Dokument ten opisuje w formie danych istotne dla środowiska właściwości konkretnego materiału, który ma być użyty w procesie budowlanym. W idealnym przypadku uwzględnia on jego cały cykl życia. Dzięki danym opartym na wartości GWP materiału i konstrukcji, można przeprowadzić ocenę ekologiczną budynku i uzyskać certyfikat budynku.

Co to jest GWP?

Co to jest GWP?

GWP to skrót od „Global Warming Potential”, który oznacza wpływ budynku na globalne ocieplenie klimatu w całym okresie użytkowania. Podstawą do określenia wartości GWP są dwa rodzaje emisji CO₂: emisje wbudowane w zastosowanych materiałach oraz emisje operacyjne, które powstają w wyniku eksploatacji budynku, np. wynikające ze zużycia energii. Wartość GWP jest podawana jako CO₂e, czyli ekwiwalent CO₂.

Dlaczego kontrola CO₂ jest tak ważna?

Dlaczego kontrola CO₂ jest tak ważna?

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Unijny wymóg redukcji CO₂ obowiązuje od 2027 roku dla nowych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m², a od 2030 – dla wszystkich nowych budynków.

Czym jest Carbon Control?

Czym jest Carbon Control?

Schüco Carbon Control pozwala na zarządzanie dekarbonizacją powłoki budynku. Modułowa zasada umożliwia redukcję emisji CO₂ dla danego obiektu na wszystkich etapach jego powstawania, od projektowania poprzez budowę, aż po eksploatację i recykling.