Wyszukiwarka Schüco
Carbon Control - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control

Bezpieczeństwo inwestycji i niezawodna eksploatacja od samego początku

Nowe wymagania UE zmieniają wskaźniki atrakcyjności nieruchomości. Wartość budynku będzie w przyszłości określana na podstawie bilansu węglowego we wszystkich fazach jego cyklu życia. Dzięki Schüco Carbon Control inwestorzy, projektanci, zarządcy i użytkownicy mogą kontrolować bilans CO2 budynku od etapu kompleksowego projektowania i wydajnego procesu budowlanego, aż po ekonomiczną eksploatację i powrót do cyklu materiałowego. Pomaga to zabezpieczyć inwestycje w długiej perspektywie, gdyż wzrost zysków i wielkość obrotów w przeliczeniu na powierzchnię mają tutaj największe znaczenie

CO₂-Minimierung

Nowe opcje w portfelu nieruchomości dzięki Schüco Carbon Control

Zrównoważone budynki o minimalnej emisji CO2 są nie tylko wymogiem prawnym, ale także zwiększają dostęp do atrakcyjnych lokalizacji, przyciągają odpowiednich nabywców inwestycji deweloperskich i najemców powierzchni użytkowych oraz pokazują, że portfel nieruchomości jest przyszłościowy. Spójne zarządzanie portfelem nieruchomości przez inwestorów i deweloperów jest teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.


Schüco Carbon Control uwzględnia cały cykl życia budynku, dostarcza odpowiednie certyfikaty i dokumentację oraz poprawia efektywność procesu budowy, modernizacji i eksploatacji. Niezależny zespół konsultingowy pomaga inwestorom, zarządcom i deweloperom w realizacji złożonych zadań związanych z zarządzaniem. Wspólnym celem jest tworzenie przyszłościowych nieruchomości, które zachowują wartość w długiej perspektywie.

Carbon Control Phase Design

Design to Decarb: automatyczny monitoring bilansu CO2

Bilans węglowy budynku jest ustalany już na etapie planowania. Dzięki Schüco Carbon Control wszystkie dane niezbędne do oceny środowiskowej budynku i certyfikacji są dostępne. Umożliwia to optymalizację i automatyzację planowania.

Carbon Control Phase Build

Build to Decarb: zrównoważona kontrola redukcji emisji CO₂

Odpowiednie materiały i systemowe produkty do realizacji powłoki budynku pomagają zredukować jego tzw. „emisje wbudowane”. Dzięki Schüco Carbon Control, można również kontrolować „emisje operacyjne” na etapie późniejszej eksploatacji budynku i zapewnić efektywność procesu budowlanego.

Carbon Control Phase Operate

Operate to Decarb: zarządzanie emisją CO₂ na etapie eksploatacji

Emisje CO2 pochodzące z budynków stają się istotnym czynnikiem w rachunku kosztów operacyjnych. Dzięki Schüco Carbon Control koszty energii i emisja CO2 pozostają pod kontrolą.

Carbon Control Phase Recycle

Recycle to Decarb: transformacja budynku w magazyn surowców

Ponowne wykorzystywanie wbudowanych materiałów zapewnia neutralność klimatyczną w sektorze budowlanym. Schüco Carbon Control pomaga spełnić wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym i zamienia powłokę budynku w magazyn surowców na przyszłość.

Carbon Control Consulting Team

Zespół konsultingowy Carbon Control

Redukcja emisji CO2 pomaga zachować wartość nieruchomości. Aby umożliwić użytkownikom śledzenie wytycznych i możliwości w zakresie dekarbonizacji, zespół konsultingowy Carbon Control oferuje szczegółowe wskazówki i dostosowane rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać Schüco Carbon Control?

Schüco Carbon Control pomaga aktywnie kontrolować bilans CO2 budynku, poprawiając w ten sposób jego ocenę środowiskową, zabezpieczając inwestycję w długiej perspektywie, zwiększając zyski, a także zwiększając wielkość obrotów w przeliczeniu na powierzchnię oraz niezawodność operacyjną.

Cykl materiałowy

Wybór odpowiednich produktów i materiałów może zapewnić korzystny bilans węglowy budynku. Certyfikowane systemy, takie jak produkty z certyfikatami Cradle to Cradle oraz etykietą VinylPlus® pomagają inwestorom spełnić wymagania UE i poprawić ocenę środowiskową budynku.

IoF ID

IoF ID upraszcza konserwację budynków, zwiększa niezawodność działania i wydłuża żywotność zainstalowanych komponentów. Pozwala zredukować emisję CO2 i zwiększyć rentowność budynków.

Efektywność energetyczna

Aktywna kontrola zużycia energii przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla, niższe koszty eksploatacji i większą efektywnością kosztową. Dzięki technologii można automatycznie oszczędzać energię i wytwarzać ją przy użyciu fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem (Schüco BIPV).

FAQ

Na czym polega certyfikacja Cradle to Cradle?

Na czym polega certyfikacja Cradle to Cradle?

„Cradle to Cradle” to certyfikat dla systemów, które spełniają wymogi UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, ograniczają emisję CO₂ i chronią zasoby. Warunkiem wstępnym jest to, aby wszystkie materiały użyte w systemie mogły być w pełni i w niemal niezmienionej jakości ponownie wprowadzone do obiegu. Dzięki ponad 75 certyfikowanym systemom aluminiowym firma Schüco jest pionierem we wdrażaniu zasady „Cradle-to-Cradle” w sektorze budowlanym, przyczyniając się tym samym do długoterminowej redukcji emisji CO₂ i ochrony zasobów.

Czym jest IoF ID?

Czym jest IoF ID?

Identyfikator „Internet of Façades” (IoF) to elektronicznie odczytywalna etykieta służąca do digitalizacji wszystkich elementów powłoki budynku. Zapisane dane przyczyniają się do oszczędnej eksploatacji i wydłużenia żywotności systemów dzięki wydajnej konserwacji i aktualizacjom produktów. Ponadto elementy przekazywane do późniejszego recyklingu są dokładnie udokumentowane, mogą być oddzielone, sortowane i ponownie wprowadzone do obiegu materiałowego.

Co to jest EPD?

Co to jest EPD?

Skrót EPD to w rozwinięciu „Environmental Product Declaration”, czyli Deklaracja Środowiskowa Produktu. Dokument ten opisuje w formie danych istotne dla środowiska właściwości konkretnego materiału, który ma być użyty w procesie budowlanym. W idealnym przypadku uwzględnia on jego cały cykl życia. Dzięki danym opartym na wartości GWP materiału i konstrukcji, można przeprowadzić ocenę ekologiczną budynku i uzyskać certyfikat budynku.

Czym jest Carbon Control?

Czym jest Carbon Control?

Schüco Carbon Control pozwala na zarządzanie dekarbonizacją powłoki budynku. Modułowa zasada umożliwia redukcję emisji CO₂ dla danego obiektu na wszystkich etapach jego powstawania, od projektowania poprzez budowę, aż po eksploatację i recykling.