Wyszukiwarka Schüco
Die richtige Konstruktion
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Wybór właściwej konstrukcji

W powłoce budynku kryje się ogromny potencjał pod kątem redukcji emisji CO₂, jednak pod warunkiem wyboru elewacji o odpowiedniej konstrukcji. Zapotrzebowanie na aluminium podczas budowy można zmniejszyć, projektując większe moduły fasadowe.


Ograniczenie ilości potrzebnych materiałów wiąże się z niższymi emisjami CO₂ na etapie produkcji, a także mniejszą powierzchnią łączeń w przypadku dużych elementów, co ogranicza straty ciepła. Zoptymalizowany współczynnik przenikania ciepła U i odpowiadający mu wzrost efektywności energetycznej budynku mają pozytywny wpływ na ślad węglowy.


Ogólnie rzecz biorąc, odpowiednie zmiany konstrukcyjne wykraczające poza modyfikacje rozmiarów modułów fasadowych mogą zapewnić oszczędności materiałowe na poziomie nawet o 40% w porównaniu z konstrukcjami,
w których nie dokonano optymalizacji materiałowych.