Wyszukiwarka Schüco

Schüco Carbon Control

W pełni przejrzysta prezentacja wartości CO₂ w SchüCal

"Ślad węglowy za naciśnięciem przycisku” to nowa funkcja w oprogramowaniu kalkulacyjnym SchüCal. Zapewnia ono producentom po raz pierwszy pełną przejrzystość w zakresie wartości CO₂ materiałów i elementów konstrukcyjnych zastosowanych w budynku. Może być ono wykorzystane do obliczania wartości Co₂e dla poszczególnych komponentów w dowolnym momencie procesu projektowania. Dzięki temu producenci mogą po raz pierwszy zweryfikować 
i zoptymalizować wartości GWP (Global Warming Potential = wartość CO₂e) materiałów oraz konstrukcji w czasie rzeczywistym.


Producenci mogą również wykorzystać SchüCal do odpowiadania na coraz częstsze zapytania inwestorów i architektów związane 
certyfikatami, takimi jak LEED, BREEAM, QNG czy DGNB, dzięki funkcji udostępniania deklaracji środowiskowych produktu EPD (Environmental Product Declaration) innym osobom zaangażowanym w proces budowlany. Deklaracje EPD zawierają dokładne dane na temat śladu węglowego systemów, takich jak elementy fasadowe oraz stanowią dowód na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wymagane dla budynku w ramach programów ocen środowiskowych. Deklaracje te ułatwiają producentom przygotowanie certyfikatów budowlanych i spełnienie zawartych w specyfikacjach wymagań dotyczących wartości emisji.