Wyszukiwarka Schüco
...

Schüco Carbon Control

Zrównoważona eksploatacja, utrzymanie i recykling

Recykling jest kluczowym elementem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Niesie za sobą ogromny potencjał redukcji emisji CO₂ - nawet  do 23% do roku 2030  i aż 60% do roku 2050. Oznacza to, że zarówno
w przypadku nowych, jak i remontowanych budynków należy zawsze brać pod uwagę możliwość recyklingu wszystkich materiałów użytych w ich powłoce.

Maksymalne wykorzystanie potencjału przedłużonego cyklu życia elementu oraz recyklingu

Dziś każdy nowo powstający budynek musi spełniać rygorystyczne wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem 
i gospodarką cyrkularną, aby mógł zachować rentowność w dłuższej perspektywie. Jednym z kluczowych warunków skutecznego obniżania emisji CO₂ jest zastosowanie materiałów przydatnych do recyklingu, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać po zakończeniu ich użytkowania. Aluminium zapewnia w tym zakresie ogromny potencjał. To wszechstronny materiał, który może być wielokrotnie poddawany recyklingowi przy relatywnie niskich emisjach CO₂ - to właściwość, która czyni go zrównoważonym, długowiecznym materiałem przydatnym do wtórnego przetwarzania.


Jednakże budynki i elementy ich powłok, takie jak fasada, są faktycznie zrównoważone tylko wtedy, gdy mogą być użytkowane przez długi czas. Można to osiągnąć poprzez regularną konserwację oraz w razie potrzeby modernizację lub wymianę niektórych komponentów. Recykling poszczególnych elementów fasady ma sens dopiero wtedy, gdy nie są one już przydatne do dalszego użytkowania. Po zakończeniu użytkowania budynek może być ponownie wykorzystany w ramach „miejskiego górnictwa" jako „magazyn nowych surowców”.

Systemy z certyfikatem Cradle to Cradle

Systemy z certyfikatem Cradle to Cradle w decydujący sposób przyczyniają się do recyklingu aluminium. Materiały są oddzielane, a surowce nadające się do wtórnego przetworzenia - rozdrabniane i przetapiane przed ponownym użyciem. Oznacza to, że okna i drzwi po zakończeniu okresu ich użytkowania mogą być zwrócone do A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau), co ogranicza zapotrzebowanie na ponowną produkcję aluminium do zastosowań budowlanych.


Mając w ofercie 76 certyfikowanych systemów, Schüco jest jednym z pionierów programu Cradle to Cradle w sektorze budowlanym. Schüco angażuje się ponadto w zrównoważony rozwój branży aluminiowej i tworzy wiążące standardy zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu Schüco jako jedna z pierwszych firm w branży budowlanej otrzymało certyfikat zgodności z uznanym na całym świecie standardem łańcucha dostaw (Chain of Custody Standard) przyznawany przez Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Mała etykieta o dużym znaczeniu

Digitalizacja powłoki budynku dzięki IoF (Internet of Façades)

Aby surowce wchodzące w skład powłoki budynku można było szybko przygotować do ponownego użycia trzeba wiedzieć, które elementy i w jakim stopniu mogą być poddane recyklingowi. Informacje te powinny być zatem dokumentowane w momencie montażu nowych elementów i dostępne na potrzeby prac konserwacyjnych przez cały okres ich użytkowania.
W ten sposób mogą być szybko przywołane w fazie rozbiórki budynku, nawet kilkadziesiąt lat po jego wybudowaniu.


Schüco przypisuje każdemu elementowi własną, cyfrową tożsamość z wykorzystaniem Internetu Fasad (Internet of Façades, w skrócie IoF), aby wszystkie ważne dane mogły być szybko udostępniane. IoF ID to mała etykieta przyklejana do zainstalowanych okien i drzwi Schüco. Dzięki niej można np. wyświetlić na smartfonie informacje o zainstalowanych częściach, roszczeniach gwarancyjnych, wykonanych pracach konserwacyjnych lub możliwości recyklingu użytych materiałów i komponentów. IoF ID ułatwia również składanie zgłoszeń serwisowych dotyczących potrzeby naprawy, konserwacji czy modernizacji elementów.


Zapisane informacje pomagają wydłużyć żywotność elementów z etykietą IoF ID, ułatwiają codzienną zrównoważoną eksploatację oraz upraszczają demontaż nawet po wielu latach, gdyż dostarczają szczegółowych informacji o tym, jakie materiały nadające się do recyklingu i w jakiej ilości zainstalowano w budynku.