Co hledáte?
Carbon Control - Build to Decarb

Schüco Carbon Control

Řešení dekarbonizace na míru pro zpracovatele

Schüco Carbon Control umožňuje výrobcům minimalizovat emise CO₂ u plánovaných obvodových plášťů budov (oken, dveří a fasád) pomocí progresivních řešení a nových materiálů se sníženým obsahem CO₂, jakož i hybridních konstrukcí, a tím kontrolovat CO₂ stopu příslušné budovy.

Tímto způsobem podporujeme výrobce při plnění rostoucích požadavků trhu na CO₂ již v rámci výběrových řízení a také při zajišťování jejich konkurenceschopnosti v dlouhodobém horizontu.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter

S Build to Decarb na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti

"Build to Decarb" je naše modulární nabídka, která výrobcům umožňuje aktivně řídit CO₂ stopu budovy a splňovat regulační požadavky.

Za tímto účelem mají naši zákazníci kromě energeticky a CO₂ účinných řešení, jako je náš 3D výpočtový software SchüCal, přístup k hybridním systémům se sníženým obsahem CO₂ a novým materiálům, jako je Low Carbon nebo Ultra Low Carbon Aluminium.

Tato efektivní kombinace umožňuje snížit bilanci CO₂ ve stavebních projektech a také vytvořit životaschopný základ pro snížení provozního uhlíku při následném provozu budov.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

CO₂ stopa stisknutím tlačítka

Zpracovatelé mají poprvé k dispozici úplný přehled o hodnotách CO₂ materiálů a konstrukčních prvků použitých v našem 3D výpočetním softwaru SchüCal. Díky této nové, dodatečně implementované funkci může uživatel kdykoli v procesu plánování určit hodnotu CO₂e a sdílet ji s projektanty, certifikačními orgány budov a investory ve formě EPD.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

Ve výběrových řízeních je stále častěji vyžadována komplexní dokumentace a certifikáty CO₂, stejně jako použití nových materiálů. Náš poradenský tým pro kontrolu emisí uhlíku nabízí architektům komplexní poradenství v této oblasti.

CO₂-reduzierte Materialien im Bau

Materiály snižující CO₂

Výběrem správného materiálu mohou výrobci aktivně ovlivnit vstupní emise. Pro projekty s obzvláště nízkou hodnotou CO₂ nabízí společnost Schüco kromě PVC jednotek s certifikací VinylPlus® a standardního hliníku také dvě nové třídy hliníku. 

CO₂-sparende Hybridsysteme

Hybridní systémy

Kombinace různých funkčních prvků nebo materiálů může být jako celkové řešení obzvláště CO₂ efektivní. Například hliníkovou nasazovací konstrukci trvale odolnou proti povětrnostním vlivům lze kombinovat s dřevěnou nosnou konstrukcí.

 CO₂-sparendes Verpackungs-Management für Baustellen

Správa obalů

Od výroby až po použití na staveništi jsme důsledně optimalizovali balení našich výrobků z hlediska úspory CO₂.

Proč Schüco Carbon Control?

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč plánovat a realizovat stavební projekty s technologií Schüco Carbon Control. S našimi produkty a službami snižujícími emise CO₂ se dekarbonizace opláštění budovy podle konkrétního projektu daří ve všech fázích výstavby.

CO₂ stopa stisknutím tlačítka

Náš kalkulační software SchüCal poprvé poskytuje výrobcům plnou transparentnost hodnot CO₂ použitých materiálů a konstrukčních prvků kdykoli během procesu plánování.

Materiály

Výběrem správného materiálu mohou výrobci aktivně ovlivnit instalované emise. Low Carbon Aluminium (LC), Ultra Low Carbon Aluminium (ULC) a PVC prvky nabízejí profily s obzvláště nízkou hodnotou CO₂.

Hybridní systémy

Kombinace různých funkčních prvků nebo materiálů může být jako celkové řešení obzvláště CO₂ efektivní. Například hliníkovou nasazovací konstrukci lze kombinovat s dřevěnou nosnou konstrukcí či zelenou fasádou.

FAQ

Co znamená EPD?

Co znamená EPD?

Zkratka EPD znamená "Environmentální prohlášení o produktu". EPD je dokument, který ve formě údajů uvádí environmentálně relevantní vlastnosti určitého instalovaného materiálu. V ideálním případě je zohledněn celý životní cyklus materiálu. Na základě těchto údajů, které vycházejí z hodnoty GWP materiálu i konstrukce, lze provést ekologické posouzení a certifikaci budovy.

Co znamená hodnota GWP?

Co znamená hodnota GWP?

Hodnota GWP (Global Warming Potential) kvantifikuje "potenciál globálního oteplování" budovy po celou dobu její životnosti. Základem pro stanovení hodnoty GWP jsou dva typy emisí CO₂: uhlík jako vstupní emise, který je obsažen v použitých materiálech, a provozní uhlík, který vzniká provozním využitím a např. spotřebou energie budovy. Hodnota GWP se uvádí jako CO₂e - ekvivalent CO₂.

Co znamenají zkratky LC a ULC?

Co znamenají zkratky LC a ULC?

LC je zkratka pro Low Carbon Aluminium a ULC pro Ultra Low Carbon Aluminium. Tyto dva termíny označují nové druhy hliníku, které společnost Schüco nabízí vedle energeticky účinného standardního hliníku,  a které umožňují výrobu profilů s mimořádně nízkou hodnotou CO₂.