Co hledáte?
Das richtige Material
...

Schüco Carbon Control

Materiály se sníženým obsahem CO₂

Výběrem správného materiálu mohou výrobci aktivně regulovat emise produkované obálkou budovy, a tím pozitivně ovlivnit uhlíkovou stopu nemovitosti. Kromě toho je třeba již použité materiály v budoucnu stále častěji znovu používat, aby jako recyklovatelné materiály v rámci oběhového hospodářství přispívaly k udržitelnosti.

Low Carbon Aluminium a Ultra Low Carbon Aluminium

Hliník je ideálním materiálem pro snížení instalovaných emisí. Tento udržitelný a recyklovatelný materiál totiž zaujme svou dlouhodobou recyklovatelností a nízkými emisemi CO₂ při opakovaném použití. 


Zejména speciální druhy hliníku mohou snížit uhlíkovou stopu budovy již během výstavby. Například Low Carbon a Ultra Low Carbon třídy hliníku od společnosti Schüco mají výrazně méně ztělesněného uhlíku než běžné třídy hliníku, mimo jiné díky použití recyklovaného hliníku a využití ekologické elektřiny při výrobě. 


Vtělený uhlík označuje emise CO₂ obsažené v materiálu, které vznikají při výrobě jednotek. U profilů vyrobených z nízkouhlíkového hliníku Schüco je v environmentálních prohlášeních uvedena hodnota nižší než 4,47 kg CO₂-e/kg, zatímco u profilů Schüco Ultra Low Carbon je to dokonce méně než 2,27 kg CO₂-e/kg. 


Významný vliv na hodnotu CO₂ obálky budovy má také typ povrchové úpravy profilů, jako je eloxování nebo práškové lakování. Eloxované hliníkové povlaky vytvořené eloxováním vnášejí do obálky budovy více CO₂ než energeticky účinnější práškové povlaky. Volbou práškových nátěrů lze cíleně snížit specifický vstup CO₂ do prvků budovy, jako je například konstrukce fasády.


K příznivé bilanci CO₂ přispívají také hybridní konstrukce, jako je kombinace dřeva s hliníkem v případě nasazovací konstrukce. Při výběru vhodného materiálu s co nejnižším vstupem CO₂ je však vždy nutné ověřit, zda je materiál vhodný pro konkrétní požadavky stavby a zda může plnit svou funkci.

Přehled materiálů účinných z hlediska CO₂

Schüco Ultra Low Carbon (ULC) Aluminium

Hliníkové profily Ultra Low Carbon mají pro rok 2023 hodnotu GWP nižší než 2,27 kg CO₂-e/kg hliníku. V následujících letech se bude CO₂ stopa pro ULC postupně snižovat.

Schüco Low Carbon (LC) Aluminium

Hliníkové profily Low Carbon mají pro rok 2023 hodnotu GWP nižší než 4,47 kg CO₂-e/kg hliníku. V následujících letech se bude postupně snižovat i uhlíková stopa pro LC.

Prvky z PVC vyrobené z recyklovaného materiálu VinylPlus®

Prvky z PVC a komponenty z PVC (tyče, izolátory, těsnění atd.) lze získat z recyklovaného materiálu a s uznávaným označením výrobku VinylPlus®.