Co hledáte?
Carbon Control - Design to Decarb

Schüco Carbon Control

Řešení dekarbonizace na míru pro architekty

Již ve fázi návrhu se rozhoduje o bilanci budovy. Díky systému Schüco Carbon Control mají architekti a projektanti možnost významně ovlivnit emise CO₂, a tím i udržitelnost budovy již ve fázi návrhu, a to prostřednictvím tvaru budovy, konstrukce obvodového pláště, použitých materiálů a funkčnosti instalovaných systémů. Tak se plány stávají klimaticky neutrální realitou.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten

S Design to Decarb od prvního návrhu až po hotovou dekarbonizovanou obálku budovy

Směr výsledné bilance CO₂ budovy je určen již ve fázi návrhu a plánování. Pro projekční a architektonické kanceláře je stále náročnější orientovat se ve složitosti právních požadavků a vyhovět požadavkům svých klientů.

S Design to Decarb, naší kombinovanou nabídkou produktů a služeb snižujících CO₂, lze směr optimální CO₂ bilance budovy nastavit již ve fázi plánování - a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

EPD (enviromentální prohlášení o produktu) pro certifikaci

Již ve fázi plánování mohou účastníci stavebního procesu využívat novou, dodatečně implementovanou funkci v SchüCalu, "CO₂ stopa stisknutím tlačítka", aby mohli prezentovat všechny údaje pro ekologické hodnocení budov a certifikaci budov ve formě EPD.

Mit Design die CO₂ Bilanz eines Gebäudes beeinflussen

Design

Architekti a projektanti mohou ovlivnit bilanci CO₂ budovy a zajistit její udržitelnost prostřednictvím tvaru budovy, konstrukce obvodového pláště, použitých materiálů a funkčnosti instalovaných systémů.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

Ve výběrových řízeních je stále častěji vyžadována komplexní dokumentace a certifikáty CO₂, stejně jako použití nových materiálů. Náš poradenský tým pro kontrolu emisí uhlíku nabízí architektům komplexní poradenství v této oblasti.

CO₂-reduzierte Betrieb von Gebäuden

Funkce

Trvale udržitelný provoz budov se sníženými emisemi CO₂ lze plánovat pomocí inteligentních řešení již od samého počátku. Toho lze dosáhnout optimální kombinací energeticky účinných systémů a systémů pro výrobu energie, pravidelnou údržbou a modernizací použitých výrobků.

Proč Schüco Carbon Control?

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč plánovat a realizovat stavební projekty s technologií Schüco Carbon Control. S našimi produkty a službami snižujícími emise CO₂ se dekarbonizace opláštění budovy podle konkrétního projektu daří ve všech fázích výstavby.

EPD (enviromentální prohlášení o produktu) pro certifikaci

Již ve fázi plánování mohou účastníci stavebního procesu využívat novou, dodatečně implementovanou funkci v SchüCalu, "CO₂ stopa stisknutím tlačítka", aby mohli prezentovat všechny údaje pro ekologické hodnocení budov a certifikaci budov ve formě EPD.

Carbon Control Consulting Team

Potenciál pro minimalizaci emisí CO₂ je velký již ve fázi plánování. Pro zachování přehledu o konstrukčních a funkčních faktorech nabízí poradenský tým Carbon Control komplexní poradenství a řešení na míru.

Cradle-to-Cradle-materiálový cyklus

S více než 60 certifikovanými hliníkovými systémy je společnost Schüco průkopníkem v uplatňování principu Cradle-to-Cradle ve stavebnictví, čímž přispívá k dlouhodobým úsporám CO₂ a šetření zdrojů.

FAQ

Co znamená EPD?

Co znamená EPD?

Zkratka EPD znamená "Environmentální prohlášení o produktu". EPD je dokument, který ve formě údajů uvádí environmentálně relevantní vlastnosti určitého instalovaného materiálu. V ideálním případě je zohledněn celý životní cyklus materiálu. Na základě těchto údajů, které vycházejí z hodnoty GWP materiálu i konstrukce, lze provést ekologické posouzení a certifikaci budovy.

Co znamená hodnota GWP?

Co znamená hodnota GWP?

Hodnota GWP (Global Warming Potential) kvantifikuje "potenciál globálního oteplování" budovy po celou dobu její životnosti. Základem pro stanovení hodnoty GWP jsou dva typy emisí CO₂: uhlík jako vstupní emise, který je obsažen v použitých materiálech, a provozní uhlík, který vzniká provozním využitím a např. spotřebou energie budovy. Hodnota GWP se uvádí jako CO₂e - ekvivalent CO₂.

Proč je kontrola CO₂ tak důležitá?

Proč je kontrola CO₂ tak důležitá?

"Evropská zelená dohoda" požaduje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a klimatickou neutralitu do roku 2050. Požadavek EU na snížení emisí CO₂ se bude vztahovat na nové budovy s užitnou plochou větší než 2 000 m² již od roku 2027 a na všechny nové budovy obecně od roku 2030.

Co znamená Carbon Control?

Co znamená Carbon Control?

Carbon Control od společnosti Schüco umožňuje řídit dekarbonizaci obvodového pláště budovy. Modulární princip umožňuje minimalizovat emise CO₂ podle konkrétního objektu v průběhu celého životního cyklu budovy - při plánování, výstavbě, provozu a recyklaci.