Co hledáte?
Recycling Potenziale nutzen
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Využití recyklačního potenciálu

Oběhové hospodářství je klíčovým faktorem na cestě ke klimatické neutralitě. Má obrovský potenciál snížit emise CO₂ o přibližně 23 % do roku 2030 a dokonce o 60 % do roku 2050, a proto by se měla vždy věnovat pozornost recyklovatelnosti všech materiálů použitých na obálku budovy, a to jak při novostavbách, tak při rekonstrukcích.


Fasáda je však skutečně udržitelná pouze tehdy, pokud ji lze používat po dlouhou dobu. Toho lze dosáhnout pravidelnou údržbou a možností modernizace jednotlivých prvků. Teprve když se demolice stane nevyhnutelnou, má smysl komponenty recyklovat.


Velký potenciál zde má zejména hliník. Hliník je univerzální materiál, který splňuje řadu architektonických požadavků z hlediska statiky, trvanlivosti a možností designu. Navíc lze hliník důsledně recyklovat s relativně nízkými emisemi CO₂: tato vlastnost činí z hliníku dlouhodobě udržitelný materiál.

2016_Schueco_Training_VA_16

Systémy s certifikací "Cradle to Cradle" rozhodujícím způsobem přispívají k opětovnému využití hliníku. Opětovnému použití předchází separace materiálu, drcení a tavení recyklovatelného materiálu. To znamená, že okna a dveře lze po skončení jejich životnosti vracet do cyklu A/U/F (hliník a životní prostředí v konstrukci oken a fasád) jako recyklovatelný materiál tak často, jak je potřeba, a snížit potřebu nově vyráběného hliníku pro fasádní konstrukce.

Společnost Schüco je v současné době se svými 76 certifikovanými systémy Cradle-to-Cradle jedním z průkopníků v oblasti stavebnictví. Společnost Schüco se rovněž zasazuje o udržitelný hliníkový průmysl a rozvoj závazných norem udržitelnosti. Pro tento závazek byla společnost Schüco jednou z prvních společností ve stavebnictví, která získala certifikaci podle mezinárodně uznávaného standardu "Chain of Custody Standard" organizace Aluminium Stewardship Initiative (ASI).