Co hledáte?
EPDs auf Knopfdruck
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

EPD stisknutím tlačítka

Investoři a majitelé budov chtějí stále častěji používat certifikáty, jako jsou LEED, BREEAM, QNG nebo DGNB, aby prokázali, že jejich budovy splňují kritéria udržitelnosti.


Certifikáty EPD (Environmental Product Declarations) poskytují architektům, projektantům, investorům a certifikátorům budov cenné informace o emisích CO₂ stavebního výrobku. Společnost Schüco nabízí EPD i pro své vlastní fasádní jednotky, a to pouhým stisknutím tlačítka prostřednictvím aplikace SchüCal.


Kromě obecných údajů jsou k dispozici také specifické informace o systémech Schüco. Simulací různých návrhů fasád lze zmapovat a následně optimalizovat očekávané vstupní hodnoty CO₂.

2016_Schueco_Training_MA_19

Kromě volby vhodných materiálů mohou mít na uhlíkovou stopu obálky budovy pozitivní vliv i účinné provozní koncepce. Vysoce tepelně izolované fasádní prvky a energeticky účinné systémy jsou dnes standardem. Výrazné snížení emisí uhlíku z provozu však umožňuje i automatizované řízení budov s nočním chlazením nebo systémy větrání s rekuperací tepla.


Spolu s fotovoltaikou integrovanou do budov (BIPV) pro decentralizovanou výrobu energie a efektivními koncepcemi údržby a modernizace mají architekti a projektanti k dispozici všechny možnosti, jak cíleně kontrolovat uhlíkovou stopu provozu budov.