Co hledáte?
...

Schüco Carbon Control

Udržitelný provoz, údržba a recyklace

Oběhové hospodářství je klíčovým faktorem na cestě ke klimatické neutralitě. Má obrovský potenciál snížit emise CO₂ o přibližně 23 % do roku 2030 a dokonce o 60 % do roku 2050, a proto by se měla vždy věnovat pozornost recyklovatelnosti všech materiálů použitých na obálku budovy, a to jak při novostavbách, tak při rekonstrukcích.

Maximalizace prodloužené životnosti prvků a recyklačního potenciálu

Každá budova, která se nyní staví, musí splňovat přísné požadavky na udržitelnost a kritéria oběhového hospodářství, aby byla dlouhodobě udržitelná a odolná vůči budoucnosti. Jeden z klíčů k úspěšnému snižování emisí CO₂ spočívá v optimalizaci recyklovatelnosti použitých materiálů tak, aby mohly být po skončení své životnosti znovu použity. Velký potenciál zde má zejména hliník. Hliník je univerzální materiál, který se vyznačuje stálou recyklovatelností při relativně nízkých emisích CO₂: tato vlastnost činí z hliníku dlouhodobě udržitelný materiál.


Prvky budovy a pláště budovy, jako je například fasáda, jsou však skutečně udržitelné pouze tehdy, pokud je lze používat po dlouhou dobu. Toho lze dosáhnout pravidelnou údržbou a v případě potřeby modernizací nebo dovybavením jednotlivých prvků. Recyklace jednotlivých prvků má smysl až poté, co jsou vyčerpány všechny možnosti dalšího provozu příslušného prvku. Budova je pak k dispozici pro opětovné využití v rámci městské těžby jako "sklad surovin budoucnosti".

Systémy s certifikací Cradle-to-cradle

"Systémy s certifikací Cradle to Cradle/C2C rozhodujícím způsobem přispívají k oběhovému hospodářství, udržitelnosti, zdraví materiálů, ochraně životního prostředí a sociálním aspektům. S aktuálně 76 certifikovanými systémy je společnost Schüco jedním z průkopníků C2C ve stavebnictví. Všechny výrobky navržené podle principu C2C jsou optimalizovány pro recyklaci po fázi používání.


Zejména hliník lze vracet do cyklu A/U/F (hliník a životní prostředí v konstrukci oken a fasád) tak často, jak je potřeba. Oddělením materiálu a jeho roztavením lze surovinu po fázi použití co nejlépe znovu využít a snížit potřebu nově vyrobeného hliníku ve fasádních konstrukcích.


Více informací o principu Cradle to Cradle® se dozvíte v našem rozhovoru s Hannah Butz.

Malá plaketa s velkým dopadem

Digitalizace obvodového pláště budov prostřednictvím IoF (Internet of Façades)

Aby bylo možné tyto suroviny rychle poskytnout k opětovnému použití, je třeba vědět, které složky prvku jsou recyklovatelné a v jakém rozsahu. Tyto informace proto musí být u nově instalovaných prvků okamžitě zdokumentovány, musí být k dispozici pro nekomplikované údržbářské práce po celou dobu životnosti a musí být k dispozici pro demontáž i desítky let po výstavbě budovy. 


Aby byla všechna důležitá data rychle dostupná, dává společnost Schüco každé jednotce vlastní digitální identitu pomocí Internet of Façades (IoF) ID. ID IoF je malá samolepka, která se vlepuje do instalovaných oken a dveří Schüco. Informace o instalovaných dílech, jejich záručních nárocích, historii údržby a možnostech recyklace použitých materiálů a komponentů lze vyvolat prostřednictvím chytrého telefonu pomocí IoF ID. IoF ID také usnadňuje servisní požadavky na opravu, údržbu a modernizaci prvku. 


Uložené informace přispívají k prodloužení životnosti prvků opatřených IoF ID, umožňují dlouhodobě udržitelný provoz a usnadňují demontáž po mnoho desetiletí, protože poskytují přesné informace o tom, jaké materiály byly v budově použity a v jakém množství.