Co hledáte?
...

Schüco Carbon Control

Hybridní systémy

Celkové řešení, které kombinuje různé funkční prvky nebo materiály budovy, může významně přispět ke snížení emisí CO₂ a zvýšení energetické účinnosti. Například hliníkovou nosnou konstrukci trvale odolnou proti povětrnostním vlivům lze kombinovat s nasazovací konstrukcí ze dřeva.  Další možností je elementfasáda se zelenou fasádou, čímž se dekarbonizuje plášť budovy. Řešení se zelenou fasádou snižuje spotřebu energie v interiéru díky přirozenému chladicímu efektu, zatímco výsadba na vnější straně zároveň váže CO₂.

Při výběru materiálů je vždy třeba zohlednit zamýšlenou funkčnost a použít materiál, který umožňuje co největší přínos při co nejnižším vstupu CO₂ do konstrukce. Je samozřejmé, že všechny použité materiály musí také splňovat specifické požadavky na stavbu.