Hva leter du etter?
...

Våre bærekraftsrapporter

Vi ønsker åpenhet. Dette gjelder også vår rapportering om bærekraft. Derfor publiserer vi en bærekraftsrapport annethvert år, som ikke bare gir informasjon om hvordan bærekraft er organisert hos Schüco, men også definerer konkrete mål for fremtiden.

Bærekraft tydelig dokumentert

Siden 2017 har Schüco publisert en bærekraftsrapport annethvert år, som alltid refererer til de to foregående årene. Ved å utarbeide bærekraftsrapporten basert på retningslinjene til de internasjonalt etablerte standardene til Global Reporting Initiative (GRI), sikrer vi kontinuerlig, enhetlig og transparent rapportering av våre økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter. Våre bærekraftsrapporter er imidlertid ikke bare for åpenhet - de er også ment å identifisere potensielle utfordringer og oppmuntre oss til stadig å gjøre oss bedre på bærekraft.

Neste bærekraftsrapport vil bli publisert i 2023.

Bærekraftsrapport 2021/2022

Bærekraftsrapporten 2021/22 er Schücos fjerde rapport i samsvar med de internasjonalt etablerte retningslinjene til "kjerne"-alternativet i Global Reporting Initiative (GRI),  og ble publisert 29. september 2023. Informasjonen og nøkkeltall for selskapene i rapporten gjelder perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2022.


Last ned: Bærekraftsrapport 2021/22 (pdf, 6,8 MB)

Bærekraftsrapport 2019/2020

Bærekraftsrapporten 2019/20 var Schücos tredje rapport i samsvar med de internasjonalt etablerte retningslinjene til "kjerne"-alternativet i Global Reporting Initiative (GRI),  og ble publisert 29. november 2021. Informasjonen og nøkkeltall for selskapene i rapporten gjelder perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2020.


Last ned: Bærekraftsrapport 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Bærekraftsrapport 2017/2018

Bærekraftsrapporten 2017/18 ble publisert som selskapets andre rapport 15. november 2019 og er utarbeidet i henhold til "kjerne"-alternativene i GRI-standardene. All informasjon og nøkkeltall for selskapet gjelder rapporteringsperioden fra 1. januar 2016 til 31. januar 2016 desember 2018.


Last ned: Bærekraftsrapport 2017/2018 (pdf, 843,0 KB)

Bærekraftsrapport 2015/2016

Bærekraftsrapporten 2015/2016 er den første rapporten fra Schüco og ble utarbeidet i samsvar med "kjerne"-alternativet i GRI-retningslinjene. Indikatorer og nøkkeltall relaterer seg til årene 2013-2015 og dekker dermed en treårsperiode.


Last ned: Bærekraftsrapport 2015/2016 (pdf, 175,2 KB)

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.