Hva leter du etter?
Carbon Control - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control

Investerings- og driftssikkerhet helt fra starten

Nye EU-krav endrer måten eiendommer vurderes på. Verdien av en bygning vil i fremtiden langt på vei defineres av dens karbonbalanse gjennom hele livssyklusen. Med Schüco Carbon Control kan investorer, arkitekter, driftpersonell og brukere kontrollere karbonbalansen gjennom planlegging, byggeprosess, drift og rivefase. Dette bidrar til å sikre investeringen på lang sikt.

CO₂-Minimierung

Skap nye muligheter for eiendomsporteføljen med Schüco Carbon Control

Bærekraftige bygg med et redusert karbonavtrykk tiltrekker seg leietakere og gjør eiendommen mer attraktiv ved et eventuelt ønske om salg. En tydelig miljøprofil skaper også markedsmessige merverdier.


Schüco Carbon Control omfatter hele livssyklusen til en bygning, legger grunnlaget for relevante sertifikater og dokumentasjon, og støtter en effektiv bygge-, renoverings- og driftsprosess. Et uavhengig konsulentteam kan bistå investorer, driftpersonell og utviklere under prosessen. Det felles målet er å skape fremtidsrettede eiendommer med tydelig miljøprofil.

Carbon Control Phase Design

Design to Decarb: Automatisk visning av karbonbalansen din

Karbonbalansen til et bygg bestemmes i hovedsak allerede i planleggingsfasen. Med Schüco Carbon Control er all dokumentasjon for miljøvurderinger og sertifiseringer (for fasadene) klar til bruk. Dette understøtter og forenkler planleggingsprosessen.

Carbon Control Phase Build

Build to Decarb: Reduksjon av karbonutslipp i byggefasen

Riktige materialer og produkter for fasadene bidrar til å redusere CO2-avtrykket. Med Schüco Carbon Control er disse også avgjørende for bygningen gjennom hele levetiden.

Carbon Control Phase Operate

Operate to Decarb - Håndtering av karbonutslipp under drift

Bygningers karbonutslipp er i ferd med å bli en relevant faktor ved beregning av driftskostnader. Med Schüco Carbon Control kan du holde energikostnadene og CO₂-utslippene under kontroll.

Carbon Control Phase Recycle

Recycle to Decarb – Bygningen som en råvarereserve

Konsekvent gjenbruk av materialene som benyttes bidrar mot en klimanøytral byggenæring. Schüco Carbon Control hjelper deg med å opprettholde krav om en sirkulær økonomi og synliggjør fasaden som en materialreserve for fremtiden.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

En konsekvent minimering av karbonutslipp gjør eiendommen mer attraktiv. Schücos Carbon Control Consulting Team tilbyr omfattende veiledning og skreddersydde løsninger for dette arbeidet.

Hvorfor velge Schüco Carbon Control?

Schüco Carbon Control bidrar som et verktøy for beregning av karbonbalansen i bygningen og forenkler prosessen med å dokumentere miljømessige konsekvenser av materialbruk og ulike tekniske løsninger.

Materialsyklus

Valg av riktige produkter og materialer bidrar til å optimalisere karbonbalansen i en bygning. Sertifiserte systemer som Cradle to Cradle-produkter og produkter med VinylPlus®-merket hjelper investorer med å møte ulike EU-krav og forbedrer bygningens miljømessige profil.

IoF ID

IoF ID forenkler vedlikeholdet av bygningen, øker driftssikkerheten og forlenger levetiden til installerte komponenter. Dette sparer CO₂ og øker kostnadseffektiviteten.

Energieffektivitet

Aktiv kontroll av energiforbruket gir reduserte karbonutslipp, lavere driftskostnader og bedre kostnadseffektivitet. Med smart bygningsteknologi kan energi spares automatisk og produseres ved hjelp av solceller integrert i bygget (Schüco BIPV).

Ta kontakt og få nyheter

Vi gleder oss til å høre fra deg hvis du har spørsmål og innspill om Carbon Control. Send oss en melding på prosjekt@schueco.com.


Kjenner du allerede vår plattform Schüco Knowledge? Der deler vi kunnskap om glassfasader og glassarkitektur. Innholdet vårt skal være til inspirasjon, og gi innspill til gode løsninger.


Registrer deg i tillegg for Schücos nyhetsbrev og få nyttig informasjon om dette og andre temaer.

schueco-knowledge-logo-invertert

Ofte stilte spørsmål

Hva innebærer Cradle to Cradle-sertifisering?

Hva innebærer Cradle to Cradle-sertifisering?

Cradle to Cradle er en sertifisering for systemer som oppfyller EUs krav til en sirkulær økonomi, sparer karbonutslipp og beskytter ressursene. Den er basert på konseptet om at alle materialer som brukes i et system kan føres tilbake til materialkretsløpet og resirkuleres til nye materialer av tilsvarende kvalitet. Med mer enn 70 sertifiserte aluminiumssystemer, er Schüco en pioner i implementeringen av Cradle to Cradle-prinsippet i byggebransjen og bidrar dermed til langsiktige CO₂-reduksjoner og bevaring av ressurser.

Hva er IoF ID?

Hva er IoF ID?

IoF (Internet of Facades) ID er en tag som digitaliserer alle enhetene i bygningsskallet og kan leses elektronisk. Dataene som er lagret gir mulighet for ressursbesparende drift og økt systemlevetid takket være effektivt vedlikeholdsarbeid og produktoppgraderinger. I tillegg er enheter tydelig dokumentert for resirkulering på et senere tidspunkt og kan separeres, sorteres og føres tilbake til kretsløpet.

Hva er en EPD?

Hva er en EPD?

Forkortelsen EPD står for "Environmental Product Declaration". EPD er et dokument som lister opp de miljørelevante egenskapene til et bestemt materiale. Ideelt sett tas hele livssyklusen til materialet i betraktning. Med disse dataene, som er basert på GWP-verdien til materialet og konstruksjonen, kan det gjennomføres en økologisk bygningsvurdering og -sertifisering.

Hva er Carbon Control?

Hva er Carbon Control?

Schüco Carbon Control er en modulær løsning bestående av produkter og tjenester som gjør det mulig å styre CO2-fotavtrykket til bygningskledningen på en prosjektspesifikk måte. Løsningen tar for seg hele bygningens livssyklus, og Schüco jobber med å støtte arkitekter, planleggere og entreprenører i å kunne beregne konkrete CO2-verdier for planleggings-, bygge- og driftsfasen enkelt og raskt, samt gjenbruk og gjenvinning når bygningen en gang skal renoveres eller rives.


Schüco Carbon Control er strukturert rundt de fire fasene i bygningens livssyklus: Design to Decarb, Build to Decarb, Operate to Decarb og Recycle to Decarb.


Inkludert i løsningen er også to nye aluminiumsprodukter, Schüco Low Carbon (LC) og Schüco Ultra Low Carbon (ULC), som har et betydelig redusert CO2-fotavtrykk. GWP (Global Warming Potential = CO2e-verdiene) for disse produktene er under 4,9 kg CO2e/kg aluminium for LC og under 2,7 kg CO2e/kg aluminium for ULC for året 2023.


Schüco legger stor vekt på å være transparent og nøyaktig, og viser derfor CO2e-fotavtrykket for de faktiske profilene. I tillegg til GWP-verdien for aluminiumen i pressbolten, vil prosessen med ekstrudering av profiler gi et vesentlig bidrag til den totale GWP-verdien. Både energibruk og type energi som benyttes i denne prosessen vil kunne øke GWP-verdien vesentlig. Det er forventet at i årene som kommer vil CO2-fotavtrykket for LC og ULC gradvis kunne reduseres ved større andel resirkulert materiale og mer energioptimerte prosesser.


I tillegg til produktene tilbyr Schüco også programvaren SchüCal, som er en 3D-kalkulasjonsprogramvare for Schüco-systemer. Programvaren har en ny funksjon som gjør det mulig å beregne CO2-fotavtrykket i sanntid gjennom hele planleggingsprosessen for en bygning. Dette gjør det mulig å dele GWP-verdien av konstruksjonen og materialvalget med planleggere, bygningssertifiseringsorganer og investorer i form av en EPD.


Schüco har også opprettet et internasjonalt Carbon Control Consulting Team som tilbyr støtte og råd om dette emnet til partnere og arkitekter over hele verden.