Hva leter du etter?
Carbon Control - Design to Decarb

Schüco Carbon Control

Skreddersydde dekarboniseringsløsninger for arkitekter

Bygningens bærekraftprofil etableres allerede på tegnebrettet. Med Schüco Carbon Control ønsker Schüco å kunne bistå med rådgivning og praktiske tiltak for å redusere det miljømessige avtrykket gjennom ulike faser. Utforming av fasader, materialkvaliteter og vedlikeholdsbehov samt muligheter for ombruk og resirkulering er alle faktorer som påvirker det totale regnskapet.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten

Med Design to Decarb fra første utkast til ferdig dekarbonisert bygningskledning

En optimal utnyttelse av bygningens miljømessige potensiale starter allerede i design- og planleggingsfasen. Det blir stadig mer utfordrende for arkitekter å orientere seg i jungelen av komplekse lovkrav og samtidig møte kravene til sine oppdragsgivere.


Design to Decarb, vårt sortiment av CO₂-reduserende produkter og tjenester bidrar til de riktige valgene for en optimal CO₂-balanse allerede i planleggingsfasen, enten det dreier seg om nybygg eller renoveringsprosjekter.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

EPD-er for sertifisering

Allerede i planleggingsfasen drar de som er involvert i byggeprosessen nytte av den nye funksjonen i SchüCal, "CO₂-fotavtrykket med et tastetrykk". Med denne kan alle data for den økologiske bygningsvurderingen og bygningssertifisering presenteres i form av en EPD.

Mit Design die CO₂ Bilanz eines Gebäudes beeinflussen

Design

Arkitekter og planleggere kan utnytte bygningsformen og design av fasadene med hensyn til materialvalg og funksjoner til å påvirke CO₂-profilen forårsaket av materialvalg og drift.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

I anbud kreves det i økende grad omfattende CO₂-dokumentasjon og sertifikater samt bruk av nye materialer. Vårt Carbon Control Consulting Team tilbyr arkitekter omfattende råd for å kunne tilby konkurransedyktige løsninger.

CO₂-reduzierte Betrieb von Gebäuden

Funksjon

Bærekraftig og CO₂-redusert drift av bygninger kan planlegges fra starten av med intelligente løsninger. Dette oppnås gjennom optimale kombinasjon av energieffektive og energiproduserende systemer, vedlikehold og produktoppgraderinger.

Hvorfor Schüco Carbon Control?

Det finnes mange grunner for å planlegge og gjennomføre byggeprosjekter med Schüco Carbon Control. Våre CO₂-reduserende produkter og tjenester ivaretar en prosjektspesifikk dekarbonisering av bygningskledningen gjennom alle byggefaser.

EPD-er for sertifisering

Allerede i planleggingsfasen kan partene involvert i byggeprosessen dra nytte av den nylig implementerte funksjonen i SchüCal, "CO₂-fotavtrykket med et tastetrykk". Denne funksjonen oppretter alle nødvendige data i form av en EPD.

Carbon Control Consulting Team

Potensialet for CO₂-minimering bør utnyttes allerede i planleggingsfasen. Derfor tilbyr Carbon Control Consulting Team omfattende rådgivning under denne prosessen.

Cradle-to-cradle materialsyklus

Med mer enn 70 sertifiserte aluminiumsystemer er Schüco en pioner innen implementering av C2C-prinsippet i byggsektoren og bidrar dermed til CO₂- og ressursbesparelse.

Ta kontakt og få nyheter

Vi ser fram til å høre fra deg hvis du har spørsmål og innspill om Carbon Control. Send oss en melding på prosjekt@schueco.com.


Kjenner du allerede vår plattform Schüco Knowledge? Der deler vi kunnskap om glassfasader og glassarkitektur. Innholdet vårt skal være til inspirasjon, og gi innspill til gode løsninger.


Registrer deg i tillegg for Schücos nyhetsbrev og få nyttig informasjon om dette og andre temaer.

schueco-knowledge-logo-invertert

Ofte stilte spørsmål

Hva er en EPD?

Hva er en EPD?

Forkortelsen EPD står for "Environmental Product Declaration". EPD er et dokument som lister opp de miljørelevante egenskapene til et bestemt materiale. Ideelt sett tas hele livssyklusen til materialet i betraktning. Med disse dataene, som er basert på GWP-verdien til materialet og konstruksjonen, kan det gjennomføres en økologisk bygningsvurdering og -sertifisering.
 

Hva er GWP-verdien?

Hva er GWP-verdien?

GWP-verdien kvantifiserer "Global Warming Potential" til en bygning over hele levetiden. Grunnlaget for å bestemme GWP-verdien er to typer CO₂-utslipp: innebygd karbon i materialene som brukes, og operasjonelt karbon, som er forårsaket av produksjon og drift av bygget. GWP-verdien rapporteres som CO₂e-ekvivalent.

Hvorfor er det så viktig å kontrollere CO₂?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere CO₂?

"European Green Deal" krever reduksjon av klimagassutslipp med 55 % innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050. EUs krav om CO₂-reduksjon gjelder fra 2027 for nye bygg med mer enn 2000 m² gulvareal og fra 2030 generelt for alle nybygg.
 

Hva er Carbon Control?

Hva er Carbon Control?

Schüco Carbon Control er en modulær løsning bestående av produkter og tjenester som gjør det mulig å styre CO2-fotavtrykket til bygningskledningen på en prosjektspesifikk måte. Løsningen tar for seg hele bygningens livssyklus, og Schüco jobber med å støtte arkitekter, planleggere og entreprenører i å kunne beregne konkrete CO2-verdier for planleggings-, bygge- og driftsfasen enkelt og raskt, samt gjenbruk og gjenvinning når bygningen en gang skal renoveres eller rives.


Schüco Carbon Control er strukturert rundt de fire fasene i bygningens livssyklus: Design to Decarb, Build to Decarb, Operate to Decarb og Recycle to Decarb.


Inkludert i løsningen er også to nye aluminiumsprodukter, Schüco Low Carbon (LC) og Schüco Ultra Low Carbon (ULC), som har et betydelig redusert CO2-fotavtrykk. GWP (Global Warming Potential = CO2e-verdiene) for disse produktene er under 4,9 kg CO2e/kg aluminium for LC og under 2,7 kg CO2e/kg aluminium for ULC for året 2023.


Schüco legger stor vekt på å være transparent og nøyaktig, og viser derfor CO2e-fotavtrykket for de faktiske profilene. I tillegg til GWP-verdien for aluminiumen i pressbolten, vil prosessen med ekstrudering av profiler gi et vesentlig bidrag til den totale GWP-verdien. Både energibruk og type energi som benyttes i denne prosessen vil kunne øke GWP-verdien vesentlig. Det er forventet at i årene som kommer vil CO2-fotavtrykket for LC og ULC gradvis kunne reduseres ved større andel resirkulert materiale og mer energioptimerte prosesser.


I tillegg til produktene tilbyr Schüco også programvaren SchüCal, som er en 3D-kalkulasjonsprogramvare for Schüco-systemer. Programvaren har en ny funksjon som gjør det mulig å beregne CO2-fotavtrykket i sanntid gjennom hele planleggingsprosessen for en bygning. Dette gjør det mulig å dele GWP-verdien av konstruksjonen og materialvalget med planleggere, bygningssertifiseringsorganer og investorer i form av en EPD.


Schüco har også opprettet et internasjonalt Carbon Control Consulting Team som tilbyr støtte og råd om dette emnet til partnere og arkitekter over hele verden.