Hva leter du etter?
Recycling Potenziale nutzen
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Utnytt gjenvinningspotensialet fullt ut

Gjenvinning er en viktig faktor når det gjelder å oppnå klimanøytralitet. Det har et enormt potensial for å redusere CO₂. Det betyr at resirkulerbarheten til alle materialene som brukes i bygningsskallet, alltid bør tas i betraktning både ved nybygg og renoveringsprosjekter.


En fasade kan imidlertid bare anses som virkelig bærekraftig hvis den kan brukes over lang tid. Å kunne anvende et eksisterende og fortsatt fungerende element lengre er mer CO₂-besparende enn å erstatte det med et nytt som krever produksjon, transport og montasje. Dette oppnås med elementer av høy kvalitet som regelmessig vedlikeholdes og hvor de enkelte komponentene kan oppgraderes under veis. Komponentene bør bare resirkuleres når riving er uunngåelig. Med IoF ID (Internet of Facades) fra Schüco er effektivt vedlikehold ved hjelp av erstatningskomponenter og produktoppgraderinger mulig.


Aluminium som materiale har et spesielt stort potensial for resirkulering. Aluminium er et allsidig materiale som kan oppfylle et stort spekter av arkitektoniske krav når det gjelder statikk, holdbarhet og designmuligheter. I tillegg kan aluminium resirkuleres kontinuerlig med et relativt lavt CO₂-utslipp: en egenskap som gjør aluminium til et bærekraftig og langsiktig resirkulerbart materiale.

2016_Schueco_Training_VA_16

Cradle to Cradle-sertifiserte systemer gir et avgjørende bidrag til gjenbruk av aluminium. Materialene separeres, og det resirkulerbare materialet kuttes opp og smeltes om før gjenbruk. Det betyr at vinduer og dører etter endt levetid kan føres tilbake i A/U/F-kretsløpet (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau - aluminium og miljø i vindus- og fasadebygging), noe som reduserer behovet for nyprodusert aluminium til fasadekonstruksjoner.


Med 76 sertifiserte systemer er Schüco en av Cradle to Cradle-pionerene i byggebransjen. Schüco er også opptatt av at aluminiumsindustrien skal være bærekraftig og av å skape bindende bærekraftstandarder. som en belønning for dette engasjementet er Schüco et av de første selskapene i byggebransjen som er sertifisert i henhold til den internasjonale anerkjente Chain of Custody-standarden fra Aluminium Stewardship Initiative (ASI).