Hva leter du etter?
Unbenannt

Hvordan European Green Deal fundamentalt forandrer reglene i byggesektoren

European Green Deal, med mål om å oppnå klimanøytralitet senest innen 2050, innebærer betydelige endringer i kravene til bygninger. CO₂ blir en ny valuta og CO₂-verdien til en bygning representerer en viktig faktor i alle fremtidige investeringer og anbud.

Schueco CO₂ Neutral

Avgjørende faktor for fremtidig levedyktighet: skreddersydd håndtering av dekarbonisering

I den fremtidige vurderingen av bygninger, vil mye dreie seg om den såkalte GWP-verdien, bygningens globale oppvarmingspotensial gjennom hele levetiden. Fra 1. januar 2027 er de ansvarlige for byggeprosessen forpliktet til å beregne "det globale oppvarmingspotensialet" for hver bygning som en GWP-verdi og opplyse om det i et samlet sertifikat for energieffektivisering.


Dette kravet vil gjelde for nybygg med bruksareal over 2000 m² og fra 2030 generelt for alle nybygg. Evnen til å administrere GWP verdien og dermed den prosjektspesifikke dekarboniseringen vil være avgjørende ved planlegging og oppføring av nye bygninger. 

Schüco Carbon Control: prosjektspesifikk CO₂-reduksjon i alle byggefaser

Schüco Carbon Control gjør dekarboniseringen av bygningskledningen (vinduer, dører og fasade) kontrollerbar. Modulprinsippet metoden er bygget opp etter muliggjør en prosjektspesifikk, helhetlig vurdering av muligheter for CO₂-reduksjon i alle byggefaser – planlegging, bygging, drift og resirkulering.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Vi hjelper våre partnere på veien mot en CO₂-nøytral fremtid

Schüco Carbon Control gjør det enklere for arkitekter, produsenter, driftspersonell og investorer å imøtekomme stadige strengere krav fra myndigheter og oppdragsgiverne til bærekraft, basert på skreddersydde, konkurransedyktige løsninger.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Dekarboniseringsløsninger for arkitekter

Schüco Carbon Control gjør det mulig for arkitekter og planleggere å ha en betydelig innflytelse på CO₂-utslippene og dermed den fremtidige levedyktigheten til en bygning gjennom valg av formen på bygningen, konstruksjonen av bygningskledningen, materialene eller funksjonaliteten til de installerte systemene.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Løsninger for fasadeentreprenører

Schüco Carbon Control gjør det mulig å minimere CO₂-utslipp og møte de økende kravene fra markedet til CO₂ gjennom bruk av materialer med redusert CO₂.

Løsninger for investorer

De nye EU-kravene endrer vurderingene av eiendommer. Verdien av en bygning vil i fremtiden bli definert av dens karbonbalanse i alle faser av livssyklusen. Med Schüco Carbon Control kan investorer, arkitekter, byggdriftere og brukere kontrollere karbonbalansen, fra planleggingsstadiet via byggeprosessen fram til kostnadseffektiv drift og til slutt resirkulering av materialene. Dette er med på å sikre investeringer på lang sikt ettersom økt fortjeneste og  effektiv arealbruk er sentrale fokusområder.

Thomas Schlenker, Schüco

"Vi kan bare nå hovedmålet om en sirkulær byggebransje med klimanøytrale bygg hvis vi planlegger, bygger og drifter bygninger på en helhetlig bærekraftig måte og hvis vi returnerer materialene som brukes til kretsløpet under demontering."

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Hvorfor Schüco Carbon Control?

Det er mange gode grunner for å planlegge og gjennomføre byggeprosjekter med Schüco Carbon Control. Våre CO₂-reduserende produkter og tjenester legger til rette for en vellykket dekarbonisering av bygningsskallet gjennom alle byggets faser.

CO₂ fotavtrykk med et tastetrykk

I vår 3D-kalkulasjonsprogramvare SchüCal har fasadeentreprenører for første gang til enhver tid under planleggingsprosessen, full åpenhet om CO₂-verdiene til materialene og elementene som brukes.

Energiproduksjon

Et bygg som selv blir energileverandør reduserer CO₂-utslippene under drift. Bygningsintegrerte solcellemoduler er en effektiv løsning for fremtidsrettede bygninger som lønner seg for investorer, byggdriftere og miljøet.

Materiale

Ved riktige materialvalg kan fasadeentreprenører aktivt påvirke det innebygde karbonet. Low Carbon Aluminium (LC), Ultra Low Carbon Aluminium (ULC) og PVC-elementer tilbyr profiler med en spesielt lav CO₂-verdi.

Ta kontakt

Vi gleder oss til å høre fra deg hvis du har spørsmål og innspill om Carbon Control. Send oss en melding på prosjekt@schueco.com.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr "European Green Deal" for byggebransjen?

Hva betyr "European Green Deal" for byggebransjen?

Med «European Green Deal» har EU satt seg som oppgave å bli klimanøytral innen 2050. Dette gjør CO₂-kontroll og minimering til et sentralt kriterium for byggebransjen, som er forpliktet til å tilby klimaoptimaliserte og klimanøytrale bygg.

Hvorfor er det så viktig å kontrollere CO₂?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere CO₂?

"European Green Deal" krever reduksjon av klimagassutslipp med 55 % innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050. EUs krav om CO₂-reduksjon gjelder fra 2027 for nye bygg med mer enn 2000 m² gulvareal og fra 2030 generelt for alle nybygg.

Hva er GWP-verdien?

Hva er GWP-verdien?

GWP-verdien kvantifiserer "Global Warming Potential" til en bygning over hele levetiden. Grunnlaget for å bestemme GWP-verdien er to typer CO₂-utslipp: innebygd karbon i materialene som brukes, og operasjonelt karbon, som er forårsaket av produksjon og drift av bygget. GWP-verdien rapporteres som CO₂e-ekvivalent.


Hva er Carbon Control?

Hva er Carbon Control?

Schüco Carbon Control er en modulær løsning bestående av produkter og tjenester som gjør det mulig å styre CO2-fotavtrykket til bygningskledningen på en prosjektspesifikk måte. Løsningen tar for seg hele bygningens livssyklus, og Schüco jobber med å støtte arkitekter, planleggere og entreprenører i å kunne beregne konkrete CO2-verdier for planleggings-, bygge- og driftsfasen enkelt og raskt, samt gjenbruk og gjenvinning når bygningen en gang skal renoveres eller rives.


Schüco Carbon Control er strukturert rundt de fire fasene i bygningens livssyklus: Design to Decarb, Build to Decarb, Operate to Decarb og Recycle to Decarb.


Inkludert i løsningen er også to nye aluminiumsprodukter, Schüco Low Carbon (LC) og Schüco Ultra Low Carbon (ULC), som har et betydelig redusert CO2-fotavtrykk. GWP (Global Warming Potential = CO2e-verdiene) for disse produktene er under 4,9 kg CO2e/kg aluminium for LC og under 2,7 kg CO2e/kg aluminium for ULC for året 2023.


Schüco legger stor vekt på å være transparent og nøyaktig, og viser derfor CO2e-fotavtrykket for de faktiske profilene. I tillegg til GWP-verdien for aluminiumen i pressbolten, vil prosessen med ekstrudering av profiler gi et vesentlig bidrag til den totale GWP-verdien. Både energibruk og type energi som benyttes i denne prosessen vil kunne øke GWP-verdien vesentlig. Det er forventet at i årene som kommer vil CO2-fotavtrykket for LC og ULC gradvis kunne reduseres ved større andel resirkulert materiale og mer energioptimerte prosesser.


I tillegg til produktene tilbyr Schüco også programvaren SchüCal, som er en 3D-kalkulasjonsprogramvare for Schüco-systemer. Programvaren har en ny funksjon som gjør det mulig å beregne CO2-fotavtrykket i sanntid gjennom hele planleggingsprosessen for en bygning. Dette gjør det mulig å dele GWP-verdien av konstruksjonen og materialvalget med planleggere, bygningssertifiseringsorganer og investorer i form av en EPD.


Schüco har også opprettet et internasjonalt Carbon Control Consulting Team som tilbyr støtte og råd om dette emnet til partnere og arkitekter over hele verden.