Hva leter du etter?
 • Internet of Façades
...
 • Internet of Façades

Internet of Façades

Schüco Internet of Façades

Digitalisering av bygningselementer

Fram til nå har fasaden markert en grense mellom innsiden og utsiden av en bygning. Men hva skjer når grensen blir til forbindelse, når fasaden blir grensesnittet mellom inne og ute, mellom den fysiske og den digitale verden?

Data og informasjon samles inn, deler av bygninger og til og med hele bygninger kobles sammen med omgivelsene. Det digitale bygningsskallet er i ferd med å bli ryggraden i moderne, fremtidsrettede bygg og smarte byer. Det samler inn og formidler data og informasjon – og skaper digitale løsninger som gjør byrommene mer effektive, mer bærekraftige og mer levelige.

Grenser blir forbindelser, forbindelser blir muligheter, muligheter blir fordeler. Schüco IoF sørger for lett tilgang til nødvendig informasjon om fasaden.


For fasader, som kan mer.


Last ned IoF appen nå!

app-store-de-data (1)
googleplay-de-data

IoF ID - liten brikke med viktig funksjon

Hver reise, hver visjon begynner med det første skrittet. Hos Internet of Façades kalles dette første skrittet IoF ID. Dette er en liten brikke som gir hvert fasadeelement i en bygning sin egen digitale identitet. Alle data, informasjon og dokumenter om elementet kan lagres på brikken og er tilgjengelig for hele elementets levetid. Dette er ikke bare det første skrittet mot et digitalt bygningsskall, men gjør også det daglige arbeidet til Schüco-partnerne mye enklere.


Hvilket håndtak er installert? Hvilket vedlikehold utført? Hvordan kan komponentene resirkuleres? All denne informasjonen er tilgjengelig i den digitale tvillingen – og kan spores hvor som helst og når som helst. For eier, investor eller vaktmester betyr dette: Mer oversikt, mer informasjon og til slutt mer kontroll.


Fremtiden til det digitale bygningsskallet begynner i dag: med Internet-of-Facades-løsninger som den nye IoF IDen fra Schüco. For fasader, som kan mer.

Neuer Inhalt (1)

Festes på produktet og kobler dette til den digitale verden

Her ser du forskjellen

Neuer Inhalt (1)

De hører sammen: IoF maskinvare, programvare og app

 • IoF ID
 • IoF app
 • IoF manager

Festes på produktet og kobler dette til den digitale verden

En app - to bruksområder

Neuer Inhalt (1)

IoF-appen kan brukes både av Schüco partner og sluttbruker. Forskjellen ligger i registreringen. Innhold for Schüco partner kan bare leses etter registrering og med riktig autorisasjon. Innhold for sluttbruker kan sees uten registrering.


Schüco Partner

 • Opprette et digitalt element (digital tvilling) med grunnleggende informasjon
 • Koble det digitale elementet til en bygning / prosjekt
 • Lagre datoer for installasjon og godkjennelse
 • Opprette og følge opp serviceoppdrag
 • Hente opp eller supplere informasjon, dokumenter, bilder og videoer tilhørende elementet


Sluttbruker

 • Tilgang på relevant produktinformasjon
 • Tilgang på relevante offentlige dokumenter
 • Opprett og vis serviceforespørsler

Last ned IoF appen nå!

app-store-de-data (1)
googleplay-de-data

Den nettleserbaserte applikasjonen for Schüco partner

Neuer Inhalt (1)

IoF Manager er en nettleserbasert applikasjon (også designet for mobile enheter) og er kun beregnet på Schüco partnere.

 • Registrere bygninger / prosjekter
 • Legge til bygningselementer
 • Opprett nye brukere
 • Administrer data, dokumenter osv.
 • Organiser revisjonsdokumenter
 • Administrer serviceforespørsler


Gå direkte til IoF manager
admin.iofcloud.com