Hva leter du etter?
EPDs auf Knopfdruck

SCHÜCO CARBON CONTROL

Lag EPDer med et enkelt tastetrykk

Investorer og byggherrer krever i økende grad at bygningene deres skal oppfyller bærekraftkriterier basert på sertifiseringer som LEED, BREEAM, QNG eller DGNB.


Allerede i planleggingsfasen drar de som er involvert i byggeprosessen nytte av den nye funksjonen i SchüCal, "CO₂-fotavtrykket med et tastetrykk". Med denne kan for eksempel karbonavtrykket til en komponent presenteres i form av en EPD (Environmental Product Declarations).


Fasadeentreprenøren kan når som helst finne CO₂e-avtrykket til bygningen avhengig av hvilke komponenter som velges og dele resultatet med arkitekter, bygningssertifiseringsinstanser og investorer i form av en EPD. GWP-verdien (Global Warming Potential = CO₂e-verdi) for konstruksjonen og materialvalget kan dermed forstås og optimaliseres i sanntid for første gang.


Dette går lenger enn generiske data og gir spesifikk informasjon om Schüco-systemene. Ved å simulere ulike fasadedesign kan du se det forventede karbonavtrykket og optimere det deretter.

2016_Schueco_Training_MA_19

I tillegg til valg av egnede materialer kan effektive driftskonsepter også ha en positiv innvirkning på bygningsskallet karbonavtrykk. Høyisolerte fasader og energieffektive systemer er nå blitt standard. Automatisert bygningsstyring med nattkjøling,  ventilasjonsanlegg med ressursbesparende varmegjenvinning eller effektiv solskjerming gjør det også mulig å redusere karbonavtrykket betydelig.


Et bygg som selv blir energileverandør reduserer CO₂-utslippene ved drift. Bygningsintegrerte solcelleanlegg (BIPV) utgjør en viktig faktor for lav-, null- eller plussenergibygg. Fasader og takflater er gjerne velegnet for solcelleanlegg og lokal energiproduksjon som reduserer behovet for primærenergi fra ekstern leverandør.


 En fasade kan imidlertid bare anses som virkelig bærekraftig hvis den kan brukes over lang tid.  Dette oppnås med elementer av høy kvalitet som regelmessig vedlikeholdes og hvor de enkelte komponentene kan oppgraderes under veis. Med IoF ID (Internet of Facades) fra Schüco er effektivt vedlikehold ved hjelp av erstatningskomponenter og produktoppgraderinger mulig.