Hva leter du etter?
CO₂ objektspezifisch steuern
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Prosjektspesifikk CO₂-kontroll med Schüco Carbon Control

CO₂-balansen til en bygning kan påvirkes i stor grad allerede under prosjekteringsfasen. Arkitekter og planleggere har mulighet til å redusere CO2-avtrykket gjennom valg av form, konstruksjonen av bygningsskallet, materialene som benyttes og funksjonene til installerte systemer.


Schüco har derfor utviklet et helhetlig, modulbasert utvalg av produkter og tjenester som kan brukes til å håndtere avkarbonisering av bygningsskallet gjennom hele bygningens livssyklus: Schüco Carbon Control.


Utvalget er strukturert som en verktøykasse for de fire livsfasene til en bygning - planlegging, bygging, drift og riving - og tilbyr et utvalg skreddersydde løsninger for hver fase, med produkter og tjenester fra Schücos portefølje.

Thomas Schlenker om „Build to Decarb“

shutterstock_387274780

Schüco Carbon Control omfatter metoder for å optimere bygningers formfaktor, konsepter for energieffektiv fasadekonstruksjon, CO₂-reduserende resirkulerbare materialer og muligheten til å generere EPD-er med et enkelt tastetrykk og i sanntid for å kontrollere bygningens GWP-verdi eller bygningsspesifikke karbonavtrykk.


Det omfatter også prosjektspesifikk rådgivning av våre rådgivere som støtter arkitekter, produsenter, investorer og operatører når det gjelder å aktivt minimere karbonavtrykket fra bygningsskallet.


Det helhetlige tankegangen rundt bygningsskallet gjennom hele verdikjeden og bygningens livssyklus betyr at alle som er involvert i byggeprosessen, sammen kan ta et stort skritt i retning av klimanøytralitet i byggesektoren.

Velge den rette konstruksjonen

Det er et stort potensial for å redusere CO₂ i bygningsskallet ved å velge riktig fasadekonstruksjon. Behovet for aluminium i byggingen kan reduseres ved å planlegge større fasademoduler.


Færre materialer betyr mindre CO₂-utslipp under produksjon - og færre skjøter mellom store elementer reduserer varmetapet. Dette gir bedre U-verdi og en økning i energieffektivitet, noe som har positiv innvirkning på karbonavtrykket.


Totalt sett kan de riktige strukturelle endringene, utover å endre modulstørrelsene, føre til materialbesparelser på opptil 40 % sammenlignet med konstruksjoner uten materialoptimalisering.