Hva leter du etter?
Das richtige Material
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

BIPV – bygningsintegrerte solceller

BIPV (bygningsintegrerte solceller) fra Schüco tilbyr bygningsinvestorer en omfattende løsning for å møte de økende kravene til bærekraftige og energieffektive bygninger. Kombinasjonen av godt isolerte bygningsskall og BIPV gjør det mulig å skape "nesten nullenergibygg" i tråd med EUs bygningsenergidirektiv. Dette bidrar til å gi økonomiske fordeler.


Et stort pluss med BIPV er reduksjonen av CO₂ og de tilhørende besparelsene i driftskostnader. Bygninger som gjøres om til energileverandører med BIPV, kan trekke den produserte energien fra det beregnede behovet, noe som fører til lavere energibehov utenifra. Dette gir et positivt bidrag til det driftsmessige karbonavtrykket og bidrar til å å oppnå bedre resultater i sertifiseringen.


Den allsidige integreringen av BIPV gjør det mulig for arkitekter og investorer å realisere sine designvisjoner. Med et bredt utvalg av alternativer for solceller, farger og glass gir Schüco maksimal arkitektonisk frihet. Den fleksible konfigurasjonen av modulene gjør det mulig å skape individuelle design, og BIPV-modulene får gode evalueringer fra ulike bygningssertifiseringssystemer som DGNB, LEED og BREEAM.


En annen stor fordel er at BIPV-modulene er bærekraftige og resirkulerbare. Schüco deltar aktivt i forskningsprosjekter som PVRe2 for å optimalisere resirkuleringsprosessene. Integreringen av sirkulære demonterings- og resirkuleringskonsepter gjør BIPV til en langsiktig miljøvennlig løsning.

Oppfyller standarder for energieffektivitet:


 • BIPV gjør det mulig å skape "nesten nullenergibygg", slik EUs bygningsenergidirektiv 2010/31/EU krever.
 • Kombinasjonen av høyisolerte bygningsskall og BIPV fra Schüco hjelper bygningsinvestorer med å oppfylle kravene til bærekraftige og energieffektive bygninger.


CO₂ reduksjon og sparte driftskostnader:


 • En bygning med BIPV kan produsere energi selv, noe som gir et positivt bidrag til karbonavtrykket.
 • Energien som produseres av BIPV-modulene kan trekkes fra det beregnede energibehovet, noe som fører til lavere behov for energi utenifra og reduserte driftskostnader.
 • Reduserer avhengigheten av energimarkedet.
 • Forbedrer energisertifikatet med selvforsynt strøm.


Evaluering av sertifiseringssystemer:


 • BIPV er tatt i betraktning i ulike sertifiseringssystemer for bygninger, som DGNB, LEED og BREEAM, noe som har en positiv effekt på bygningens energieffektive kvalitet.
 • Ved å ta hensyn til CO₂-utslippene og deres integrasjon i energisertifikatene når det gjelder avgifter, kan man forbedre bygningens kostnadseffektivitet.


Allsidig integrering og designfrihet:


 • BIPV fra Schüco tilbyr et bredt spekter av alternativer for solceller, farger og glass, noe som gir maksimal frihet for utformingen.
 • Takket være den fleksible bruken av ulike solceller i modulene kan det lages individuelle design som passer til investorens designkrav.


Resirkulering og bærekraft:


 • BIPV-moduler kan integreres i sirkulære demonterings- og gjenvinningskonsepter.
 • Forskningsprosjekter som PVRe2 tar for seg optimalisering av resirkuleringsprosesser for BIPV-moduler for å fremme bærekraft.


Bredt bruksområde:


 • De allsidige bruksmulighetene for BIPV-moduler - fra fasader til glasstak, baldakiner og rekkverk - gjør det mulig å skape skreddersydde løsninger for mange ulike byggeprosjekter.