Wat zoekt u?
...

Toeleveringsketen: Responsible Sourcing

Als ontwikkelaar en leverancier van systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels is Schüco op natuurlijke hulpbronnen en materialen zoals metalen en kunststoffen aangewezen. Daarom willen wij ervoor zorgen dat er op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier met de materialen wordt omgegaan en kijken daarbij kritisch naar elke stap in onze toeleveringsketen.

Aluminium

Bij ons belangrijkste materiaal aluminium wordt de goede ecologische balans in de gebruiks- en recyclagefase gecompenseerd door de sociale en ecologische uitdagingen aan het begin van de toeleveringsketen. Zo wordt primair aluminium momenteel met een grote energie-input en een hoge CO2-voetafdruk gewonnen. Bovendien zijn er potentiële milieurisico's en conflicten over landgebruiksrechten in mijnbouwlanden. Met verschillende directe leveranciers in de metaalbouw is de realisatie van een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde toeleveringsketen voor aluminium een grote uitdaging. Tegelijkertijd zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het aandeel van aluminium dat volgens duurzaamheidscriteria is gecertificeerd, gericht te bevorderen.  

Wij zien een directe hefboom in een aankoopstrategie die rekening houdt met duurzaamheidscriteria. Wij werken er momenteel in het bijzonder aan om de aankoop van CO2-arme materialen te versterken. Daarnaast hebben we in 2019 in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) een uitgebreide leverancierscodex ontwikkeld die onze partners aanmoedigt om mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden, ethisch zakendoen en milieubescherming te respecteren. Aspecten die buiten onze invloedssfeer liggen, zoals de naleving van de mensenrechten in de toeleveringsstadia van de waardeketen, pakken we via samenwerkingsverbanden aan: als stichtend lid van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zetten wij ons in om wereldwijd geldende en certificeerbare duurzaamheidsnormen in de toeleveringsketen van aluminium vast te leggen.  

Kunststof

Ook onze kunststoffenafdeling zet zich in voor de duurzame omgang met pvc in de volledige waardeketen. De nadruk ligt op maatregelen om de CO2-voetafdruk van pvc te verminderen, een duurzaam gebruik van additieven te bevorderen en het jaarlijkse recyclingaandeel te verhogen. In het kader van VinylPlus, het duurzaamheidsprogramma van de Europese pvc-sector, voldoet Schüco Polymer Technologies aan de normen voor de duurzame aankoop van grondstoffen en zet het zich in om bij de aankoop van grondstoffen aan hoge duurzaamheidsnormen te voldoen.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.