Wat zoekt u?
...

Aluminium Stewardship Initiative

De toekomst is aan duurzame gebouwen. Daarom is het voor Schüco bijzonder belangrijk dat ook aluminium op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier wordt vervaardigd en gebruikt. Als stichtend lid van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) neemt Schüco actief de verantwoordelijkheid voor een duurzame aluminiumwaardeketen op zich.

Duurzaam aluminium: meer dan recycling alleen

Het ASI ontwikkelt industriële normen voor de duurzame omgang met aluminium, van de winning van grondstoffen over de productie en het gebruik tot de recycling. Het doel is om een zo volledig mogelijk gecertificeerde "toeleverings- en toezichtsketen" voor fabrikanten en gebruikers van aluminium tot stand te brengen. Daarvoor dienen twee certificaten, de "Performance"-norm en de daarop gebaseerde "Chain of Custody"-norm (CoC). 

Sinds 2019 is Schüco volgens de "Performance"-norm gecertificeerd en ontwerpt het zijn systemen in het ontwikkelingsproces zodanig dat ze zo duurzaam mogelijk, reparatievriendelijk en aan het einde van hun levenscyclus ook weer volledig recycleerbaar zijn. Een ander aandachtspunt van de certificering is de omgang met aluminiumschroot in de opslagplaats en bij de afbraak van gebouwen.

Het ASI-certificaat (pdf, 134,4 KB) van Schüco kan hier worden gedownload. Meer informatie over het werk van het ASI:  https://aluminium-stewardship.org/

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.