Wat zoekt u?
...

Managementsystemen

Schüco heeft een actief kwaliteits-, milieu-, energie- en veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem voor de volledige waardeketen. Wij garanderen de hoogste normen in alle bereiken en processen. In het kader van het managementsysteem laat Schüco zich leiden door de eisen van de internationale normen voor kwaliteit DIN EN ISO 9001 en voor milieubescherming DIN EN ISO 14001.

Kwaliteitsmanagementsysteem DIN ISO 9001

De norm ISO 9001 bepaalt de eisen waaraan het kwaliteitsmanagement van een onderneming moet voldoen. Verantwoordelijkheden en werkprocessen worden op transparante wijze uiteengezet, waarbij ISO 9001 het kader vormt. Sinds de revisie in oktober 2015 is de norm structureel georiënteerd op de High Level Structure, de basisstructuur voor managementsysteemnormen die in de ISO-richtlijnen is vastgelegd.

Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem vereist enerzijds dat de onderneming aan de wettelijke eisen voldoet en anderzijds dat de onderneming regels vastlegt en doelstellingen nastreeft.

Het is niet alleen de bedoeling om de interne bedrijfsprocessen op het vlak van kwaliteit en service te optimaliseren, de Schüco-processen moeten ook de klanten en de leveranciers ondersteunen bij de samenwerking met Schüco.

Het DQS-certificaat ISO 9001 is op de internationale markt een erkend bewijs van een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.
Met het DQS-certificaat bewijst Schüco dat alle relevante eisen van ISO 9001 voor een kwaliteitsmanagementsysteem in acht worden genomen en ook worden toegepast.

Het Schüco certificaat ISO 9001 is in de volgende talen beschikbaar:

Milieumanagementsysteem DIN ISO 14001

De 'Deutsche​ Gesellschaft​ zur​ Zertifizierung​ von​ Managementsystemen'​ (DQS) heeft in december 2013 het milieumanagementsysteem van Schüco International KG op de locatie in Bielefeld conform de internationale milieumanagementnorm ISO 14001 voor het eerst gecertificeerd. Sindsdien vindt er een jaarlijkse controle plaats.

Het DQS-certificaat ISO 14001 is een erkend bewijs van een goed functionerend milieumanagementsysteem op de internationale markt. Het gebouwcertificeringssysteem BREEAM vereist bijvoorbeeld het bewijs van een gecertificeerd milieumanagement voor de gebruikte bouwproducten. Met het DQS-certificaat bewijst Schüco dat reeds bij de ontwikkeling van zijn producten alle relevante milieuvereisten werden nageleefd en toegepast.

De milieudoelstellingen van Schüco zijn een vermindering van het hulpbronnenverbruik en de emissies om de klant, de medewerkers en het milieu te beschermen. Concreet draait het in de locatie in Bielefeld om de lucht- en geluidsemissies, om aquatische milieus, om het effect op de bodem, om de generatie van afval en het verbruik van grondstoffen.

Het ISO 14001-certificaat is in de volgende talen beschikbaar:

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.