Wat zoekt u?
...

Gecertificeerde gebouwen zijn de trend

Hoogwaardige kantoorgebouwen op centrale locaties worden vandaag omwille van economische overwegingen duurzaam gepland, opgetrokken en gecertificeerd. Als basis voor de beoordeling gelden economische, ecologisch en socioculturele aspecten, alsook de technische en proceskwaliteit. Het doel is om het gebruik van de beschikbare materialen te garanderen door een gebruikersgericht, duurzame en recycleerbare bouwmethode en zo de hulpbronnen en het milieu te sparen en de gezondheid van de bewoners te bevorderen.

Gebouwcertificeringen zoals het DGNB-keurmerk, LEED of BREEAM beweren de duurzaamheidsvoordelen van een onroerend goed meetbaar te maken en winnen daarom wereldwijd meer en meer aan belang. Tegen deze achtergrond hebben wij de duurzaamheidsprestaties van onze producten al in 2014 door bouwplannings- en adviesbureau Drees & Sommer laten controleren. Het resultaat: de raam- en gevelsystemen van Schüco voldoen volledig aan de eisen van verschillende certificeringssystemen.

Gebouwcertificeringen worden door onafhankelijke non-profitorganisaties uitgevoerd en geven investeerders belangrijke aanwijzingen over de huidige waarde van een gebouw en hoelang het zijn waarde zal behouden. Duurzaam gecertificeerde onroerende goederen worden ook voor eigenaars of huurders steeds interessanter, omdat zij relatief lage bedrijfs- en bijkomende kosten beloven.

Cradle-to-Cradle-certificering in zilver: gevelsysteem FWS 50.SI, Kazachstan. © Jochen Helle
Cradle-to-Cradle-certificering in zilver: gevelsysteem FWS 50.SI, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazachstan.   © Jochen Helle 

Overzicht van de belangrijkste certificaten

BREEAM

BREEAM

BREEAM-gecertificeerd: Statoil, Fornebu, Noorwegen
BREEAM-gecertificeerd: Statoil, Fornebu, Noorwegen
DGNB

DGNB

De 'Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen' certificeert de uitstekende invulling van talrijke duurzaamheidscriteria op het vlak van ecologie, economie, socio-culturele en functionele aspecten, techniek, processen en locatie. Wanneer de criteria beter dan de norm zijn ingevuld, levert de DGNB het DGNB-certificaat in het brons, zilver of goud. Bovendien bestaat de mogelijkheid van een voorcertificering in de planningsfase.

DGNB productverificaties:

DGNB-navigator: de DGNB-navigator is een uitgebreide online-database. Architecten, ontwerpers, bouwheren en andere personen die bij de bouw betrokken zijn, kunnen hier gedetailleerde informatie over bouwproducten en hun karakteristieke waarden terugvinden, bijvoorbeeld informatie over milieueffecten, de berekening van levenscycluskosten, energiebehoeften of het emissiegedrag van de gebruikte producten. Ook systemen van Schüco zijn in de navigator terug te vinden.

DGNB-gecertificeerd: ZVE, Stuttgart
LEED

LEED

Het beoordelingssysteem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dient voor de classificatie voor ecologisch bouwen en werd door de U.S. Green Building Council ontwikkeld.

LEED productverificaties:

LEED-gecertificeerd: Siemens City, Wenen, Oostenrijk
BNB

BNB

BNB

BNB staat voor het beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen van het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.  Het doel van duurzaam bouwen is de bescherming van algemene zaken zoals het milieu, hulpbronnen, gezondheid, cultuur en kapitaal. De beoordelingsgebieden van het systeem zijn op deze basis ontwikkeld.

BNB productverificaties:

Schüco productverificatie BNB ramen (pdf, 497,4 KB)
Schüco productverificatie BNB deuren (pdf, 496,4 KB)
Schüco productverificatie BNB gevels (pdf, 497,5 KB)
Schüco productverificatie BNB brandwering (pdf, 497,6 KB)

BNB-gecertificeerd: hoofddouanepost, Hamburg

Advies en planning met langetermijnperspectieven - EPD's voor Schüco-systemen

Een EPD (afkorting van Environmental Product Declaration of milieuproductverklaring) is een document waarin een onderneming gekwantificeerde informatie over de milieueffecten van een product verstrekt. In de bouwsector verschaffen EPD's belangrijke gegevens voor de ecologische beoordeling van gebouwen en voor gebouwcertificeringen.

De EPD's van Schüco voor aluminium systemen en kunststofraamsystemen geven dus consistente gegevens over de productie, de demontage met recycling en de terugkeer in de grondstoffenkringloop en de verwijdering en vormen daarom een belangrijke gegevensbasis voor duurzaam bouwen.

Voor onze aluminium systemen kunnen met onze planningstool SchüCal individuele EPD's worden gegenereerd. Hun opstelling is in onze plannings- en berekeningssoftware SchüCal geïntegreerd. Met de speciaal ontwikkelde EPD-tool kunnen metaalfabrikanten die het programma gebruiken, productspecifieke EPD's verkrijgen voor Schüco-constructies die overeenkomstig ISO 14025 en EN 15804 zijn geproduceerd en onafhankelijk zijn geverifieerd. Voorbeeld-EPD's voor Schüco-systemen zijn bovendien terug te vinden op de startpagina van onze EPD-programmamaker, het Institut Bauen und Umwelt e.V. (ibu).

EPD voor kunststoframen

Voor onze kunststofraamsystemen gebruiken wij een opgestelde sector-EPD die geldig is voor pvc-systemen met een bouwdiepte van 70 mm. Kort voor de productie vindt nog een verdere "gemiddelde EPD" plaats voor systemen ≥ 80 mm conform ISO 14025 en DIN EN 15804. Voor deze EPD's werden in een EPPA-werkgroep op Europees vlak met medewerking van Schüco databases voor kunststoframen samengesteld en beoordeeld. De potentiele milieu-effecten van de kunststoframen worden daarin over hun gehele levensloop telkens procentueel conform fabricage-, gebruiks- en end-of-life-fase voorgesteld. Schüco is met zijn 70 mm systemen Schüco CT 70 AS en Schüco CT 70 MD op basis van deze EPD in de DGNB-navigator vertegenwoordigd. Daar vindt u meer informatie.

Voorbeeld-EPD voor ramen, deuren en gevels van staal

Schüco Stahlsysteme Jansen biedt voor ramen, deuren en gevels sectorspecifieke milieuproductverklaringen volgens ISO 14025 en EN 15804, die snel en eenvoudig bij
ift (www.ift-rosenheim.de/ift-model-epd) kunnen worden aangevraagd:
 

Open de link van de ift-website en selecteer een van de volgende voorbeeld-EPD's aan de rechterkant van de website:
 

  • EPD ramen en hefschuifelementen van staal, roestvrij staal en weerbestendig staal
  • EPD gevels van staal, roestvrij staal en weerbestendig staal
  • EPD deuren en brandwerende deuren van staal, roestvrij staal en weerbestendig staal


Download het gewenste formulier en stuur het ingevuld naar de opgegeven link. Het ift zal contact met u opnemen en het EPD-formulier bezorgen.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.