Wat zoekt u?
210226_Slider_C2C_final
...

Gecertificeerde recycleerbare productsystemen: onze bijdrage aan duurzamer bouwen

Cradle to Cradle Certified®

57 gecertificeerde Schüco-systemen

Bouwen betekent jaren vooruitdenken. Gebouwen die wij vandaag plannen, bepalen hoe de volgende generaties zullen leven en werken. Onroerende goederen die door het principe "van wieg tot wieg" zijn geïnspireerd, voldoen vandaag reeds aan de normen van de toekomst en doen tegelijkertijd dienst als grondstofdepot voor waardevolle materialen.

Met tot dusver 48 systemen met een zilveren certificaat is Schüco met grote afstand voortrekker in de toepassing van het C2C-principe in de gebouwsector. Alle C2C-gecertificeerde systemen van Schüco zijn standaard zonder meerprijs verkrijgbaar en voldoen reeds aan de normen van morgen. Hierdoor zijn onroerende goederen op basis van het C2C-principe een zekerheid voor de toekomst en zijn ze op economisch vlak waardevoller dan traditionele gebouwen.


Nu downloaden en meer informatie: 

"We moeten duurzaamheid opnieuw uitvinden als we de toekomst van onze planeet positief willen inrichten. Cradle-to-Cradle vervangt 'minder nadelen' door 'meer voordelen'. Daarvoor richt C2C zich op de productie van intelligente producten die zonder waardeverlies eindeloos in technische circuits circuleren.

De bouwsector kan bij deze verandering een voortrekkersrol vervullen. Ongeveer 50 procent van het wereldwijde materiaalverbruik is toe te schrijven aan de bouwsector. Dit moeten we beschouwen als een kans op innovaties en de ontwikkeling van producten die perfect geschikt zijn voor de kringloop."

Prof. Dr. Michael Braungart, medebedenker van het Cradle-to-Cradle-designconcept

Een revolutionair concept

De natuur was medebepalend bij het baanbrekende designconcept van Prof. Dr. Michael Braungart en William McDonough: de C2C-filosofie beschouwt alle materialen als voedingsstoffen in gesloten biologische of technische kringlopen. Deze aanpak gaat veel verder dan het conventionele recyclingidee, omdat de materialen hun materiaalkwaliteit behouden en er geen afval wordt geproduceerd.

Cradle-to-Cradle-producten en -productieprocessen vereisen een fundamenteel nieuw denkbeeld en een uitgebreide vooruitziende planning, van de productie uit de grondstof over het gebruik tot aan de demontage, bewerking en hergebruik als grondstof. De basisvoorwaarde daarvoor is de aangetoonde afwezigheid van schadelijke stoffen in alle gebruikte materialen en hun productie door middel van hernieuwbare energie zodat ze veilig zijn voor de mens en de natuur.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

Binnen het Cradle-to-Cradle-concept spelen kringlopen een centrale rol: daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de biologische kringloop voor verbruiksgoederen en de technische kringloop voor duurzame gebruiksgoederen. Verbruiksgoederen zijn in hun levenscyclus continu aan slijtage onderhevig en moeten daarom ook voor 100 % biologisch afbreekbaar zijn. Een biologisch afbreekbare kunststof als uitgangsmateriaal voor een product levert geen problemen op voor het milieu en circuleert als voedingsstof in de continue biologische kringloop. Gebruiksgoederen zijn daarentegen niet aan een dergelijke slijtage onderhevig, dit geldt ook voor veel Schüco producten. Bovendien zijn veel van de benodigde grondstoffen slechts in beperkte mate op aarde beschikbaar en moeten ze dus in een constant hoge kwaliteit worden gehouden, zodat ze zonder kwaliteitsverlies terug in de technische kringloop kunnen worden gebracht. 

C2C-criteria

Om een certificering volgens het Cradle to Cradle Certified®-productprogramma te ontvangen, worden producten volgens vijf omvangrijke criteria beoordeeld. Alle criteria wegen even zwaar door, maar het criterium van de gezondheid van het materiaal is in het bijzonder van belang: als een materiaal stoffen van een zogenaamde "Banned List" bevat, wordt er geen certificaat uitgereikt. In alle beoordelingscriteria kan een van de vijf certificeringsniveaus worden behaald: Basis, Brons, Zilver, Goud of Platina. De resultaten worden op een scorekaart gedocumenteerd. Het totaalresultaat van een product stemt overeen met het zwakst beoordeelde criterium.

Gezondheid van de gebruikte materialen

De gezondheid en de veiligheid van mens en natuur moeten worden gegarandeerd. Daarvoor moeten fabrikanten de materialen registreren en toxicologisch beoordelen, grenswaarden en verboden stoffen in acht nemen en problematische producten bannen.

Recycleerbaarheid van het product in de technische of biologische kringloop

Fabrikanten zijn verplicht om producten met een hoog hergebruikspotentieel te produceren. Hiervoor is het noodzakelijk om een goede recycleerbaarheid aan te tonen, een hoge mate aan secundaire grondstoffen te eisen en terugnameprocessen te implementeren.

Gebruik van hernieuwbare energie

Er wordt naar gestreefd om hernieuwbare energie te gebruiken. Hiervoor moeten fabrikanten broeikasgasemissies registreren, hernieuwbare energie gebruiken voor de productie en de verdere verwerking of de veroorzaakte emissies door energieverbruik compenseren via certificaten.

Verantwoordelijk waterbeheer

Een eerlijk en bewuste omgang met water is belangrijk. Voorwaarden hiervoor zijn een strategie voor de verantwoordelijke omgang met water, de uitvoering van wateraudits en het oplossen van afvalwater- en andere kwaliteitsproblemen.

Naleving van sociale normen

De menselijke waardigheid en de integriteit van natuurlijke systemen moeten in acht worden genomen. Hiervoor moeten eigenhandige of externe audits worden uitgevoerd, sociale problemen in de leveringsketen worden opgelost en "positieve impactstrategieën" worden geïmplementeerd.

Gecertificeerde Cradle-to-Cradle-systemen van Schüco

Zilver gecertificeerde systemen

Zilver gecertificeerde systemen

48 systemen van Schüco hebben het C2C zilveren certificaat, waaronder 31 raamsystemen, 7 stijl-regelsystemen, 7 deursystemen en 3 zonweringssystemen. Hier vindt u de  certificeringsoorkonde (pdf, 156,2 KB) en onze zilver gecertificeerde systemen.

Ramen

Gevels

Deuren

Zonwering

Producten

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB grote lamellen stijf

AWS 57 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-lamellen

AWS 65

FWS 50 S.SI

AD UP 90

CSB (Concealed Shaped Blind)

AWS 65 RL

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 SL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 MC

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AF UDC 80

ADS 90 FR 30

AWS 65 WF

AWS 70.HI

AWS 70 RL.HI

AWS 70 SL.HI

AWS 70 ST.HI

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 WF.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90 BS.SI+

AWS 120 CC.SI

AWS 65 VV

AWS 70 VV.HI

AWS 75 VV.SI+

AWS 90 VV.SI+

AWS 90.SI UZD

AWS 75 SI+ RAG

AWS 65 NL

AWS 90 AC.SI

AWS 120 AC.SI

Brons gecertificeerde systemen

Brons gecertificeerde systemen

Negen Schüco-systemen kregen het C2C bronzen certificaat. Het gaat om twee raamsystemen, drie gevelsystemen, drie schuifsystemen en een deursysteem. Hier vindt u de  certificeringsoorkonde (pdf, 157,5 KB) en onze brons gecertificeerde systemen. 

Ramen

Gevels

Schuifsystemen

Deursystemen

Producten

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI handmatig      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80.HI

ASE 60

AF UDC 80.SI

ASE 80.HI

"Sinds het begin van het millennium houden wij ons intensief bezig met de vraag hoe architectonische oplossingen voor duurzame gebouwen er kunnen uitzien. Ondertussen gaan onze overwegingen veel verder dan het oorspronkelijke kernthema van de energie-efficiëntie: de toenemende schaarste aan hulpbronnen vereist een totale beschouwing van gebouwen in hun levenscyclus.

De DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) heeft in 2008 met zijn certificatienorm het tot dusver meest uitgebreide systeem voor duurzame gebouwen in de context van ecologische en socioculturele aspecten ontwikkeld. Sinds de oprichting van de productadviescommissie gebruiken wij deze actief bij onze vormgeving. Zo hebben wij al heel vroeg de nadruk op de verantwoordelijke omgang met hulpbronnen gelegd. Een van de kerngedachten in deze context is de recyclage van bouwproducten.

Het designconcept Cradle to Cradle bundelt deze principes in één systeem. Daarom was het voor ons een logische stap om de C2C-norm op onze modulaire raam- en gevelsystemen toe te passen en die flexibel en herbruikbaar in te richten."

Prof. Dr.-Ing. Winfried Heusler, Senior Vice President Schüco International KG

Gewoon duurzaam plannen

Elk gebouw is uniek. Architecten en ontwerpen hebben dus oplossingen nodig waarmee ze hun bouwplannen flexibel kunnen plannen en configureren. Het Schüco-modulesysteem vormt de ideale basis om raam-, deur- en gevelsystemen individueel te combineren en om tegelijkertijd de kosten en de kwaliteit tot in de puntjes te beheersen.

Het modulesysteem van Schüco heeft reeds in 2016 het bronzen C2C-certificaat gekregen. Daardoor is het mogelijk om volgens de bronzen C2C-norm totaalproducten samen te stellen uit gecertificeerde artikelen. Sinds 2018 is het C2C-modulesysteem op het zilveren niveau beschikbaar. 48 systemen zijn reeds volgens de hoge zilveren C2C-norm gecertificeerd.

SchüCal: de constructiesoftware SchüCal introduceert het modulaire systeem in de moderne planningspraktijk en maakt zo de C2C-verificatie van individuele raam-, deur- en gevelcombinaties mogelijk. SchüCal houdt binnenkort ook rekening met alle zilveren gecertificeerde systemen van Schüco en controleert of de configuratie C2C-conform is. Met één druk op de knop kunnen ook milieuvriendelijke productverklaringen, berekeningen van U-waarden en CE-prestatieverklaringen worden gegenereerd. Dit geeft gevelontwerpers en architecten een volledige ontwerpvrijheid en -zekerheid bij de inrichting van een duurzame gebouwenveloppe.

Gebouwcertificering: C2C-gecertificeerde producten worden in de gebouwcertificeringssystemen LEED en DGNB positief beoordeeld. Daarnaast dient de certificering als bewijsdocument in veel andere Green Building-normen. Schüco ondersteunt architecten, investeerders en verwerkers met gedetailleerde documentatie over de gangbare certificeringen.

© Jens Kirchner 

De eerste gebouwen

Het eerste gebouw in Duitsland dat volgens het C2C-principe werd gebouwd, is de RAG-centrale op de locatie van UNESCO-werelderfgoed Zeche Zollverein in Essen. Het is uitgerust met het zilveren gecertificeerde aluminiumraamsysteem AWS 75.SI+ van Schüco. De afzonderlijke raamelementen kunnen bij een afbraak of renovatie volledig opnieuw worden gebruikt en maken een afvalvrije gevel mogelijk. Het RAG-gebouw heeft het DGNB-certificaat in platina gekregen.

Meer informatie over het RAG-gebouw vindt u op onze referentiepagina

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.