Wat zoekt u?

Waardevolle materialen

Aluminium en kunststof

Aluminium

Voor de grootst mogelijke ontwerpvrijheid

Dankzij de eindeloze vervormbaarheid en veelzijdige mogelijkheden van de oppervlakteveredeling biedt aluminium aan architecten de grootste vormgevingsvrijheid bij de planning van toekomstgerichte gebouwen - en aluminium is ecologisch verantwoord. Moderne gevelelementen van aluminium onderscheiden zich door lage U-waarden. Bovendien dragen ze aanzienlijk bij tot een positieve ecobalans van een gebouw. Optimale materiaalsterktes bij de constructie van de systemen zorgen voor een laag grondstoffenverbruik en de mechanische robuustheid en corrosiebestendigheden bieden resistentie voor een lange levensduur en zodoende voor een hoge duurzaamheid. Het materiaal aluminium is voor de mensen volkomen zonder risico. Zodra het gewonnen is, kan het zo vaak als nodig gerecycleerd worden en behoudt het in de grondstoffenkringloop alle oorspronkelijke kwaliteitseigenschappen. Zelfs de spaanders kunnen opnieuw gebruikt worden.

Kunstof

Voor de hoogste eisen

Voorwaarde voor de wereld van morgen zijn materialen die aan de allerhoogste eisen kunnen voldoen. PVC is een dergelijk materiaal en het wordt dankzij zijn positieve eigenschappen steeds meer ingezet voor de productie van raam- en deurelementen. Zo bieden kunststofprofielen goede isolatie-eigenschappen en dragen zodoende bij tot een positieve energiebalans van gebouwen. Bovendien hebben ze een lange levensduur. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de uitstekende weersbestendigheid van PVC. Met een uitstekende ontwerpveelzijdigheid bieden ramen- en deurelementen van PVC grote vormgevingsmogelijkheden. De planning van toekomstgerichte gebouwen is zodoende gewaarborgd. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamprofielen van PVC zijn hun zeer goede recycleerbaarheid. Ze kunnen zodoende zonder problemen in hun bestanddelen gedemonteerd en opnieuw gebruikt worden. Wie plant en bouwt met raam- en deurelementen van kunststof draagt bij tot een hoge duurzaamheid.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Het staat buiten twijfel dat aluminium als materiaal zeer duurzaam kan worden geproduceerd. Er wordt immers al veel hernieuwbare energie gebruikt voor de productie van primair aluminium, er worden aanzienlijk minder broeikasgasemissies geproduceerd dan in het verleden en in veel bauxietmijnbouwgebieden wordt aandacht besteed aan de biodiversiteit en de belangen van de bevolking op het gebied van sociale duurzaamheid. Daarnaast werken steeds meer fabrikanten en gebruikers aan complete recyclingcycli voor aluminium. ASI, het "Aluminium Stewardship Initiative", stelt nu als vrijwillige en wereldwijd actieve belangengroep transparante nieuwe normen om aluminium als duurzaam materiaal in de hele waardeketen te vestigen.

Als stichtend lid werkt Schüco samen met 's werelds grootste aluminiumproducenten zoals Hydro, Alcoa, Rusal en Rio Tinto, belangrijke aluminiumverbruikers zoals BMW, Audi en Jaguar Land Rover, brancheorganisaties en belangrijke niet-gouvernementele organisaties zoals het WWF en de IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Het ASI wil een duurzame aluminiumeconomie bevorderen door samen met haar leden wereldwijd geldende duurzaamheidsstandaarden voor de winning, productie, het gebruik en de recycling van aluminium in de gehele waardeketen vast te stellen. ASI en haar leden nemen dus vrijwillig meer verantwoordelijkheid op zich tegenover de huidige en toekomstige generaties, bevorderen de bescherming van het klimaat, zetten zich in voor het behoud van de biodiversiteit en beschermen de belangen van de mensen bij de bevordering van de bauxiet- en aluminiumproductie.

Bovendien verminderen alle betrokken industriële partners hun bedrijfsrisico's, verbeteren zij hun reputatie en treden zij proactief op in het licht van de strengere milieuvoorschriften. Voor het einde van dit jaar zullen de nodige regels, normen en verificaties worden opgesteld in het ASI en gefaseerd worden uitgevoerd vanaf eind 2017.

Meer informatie: www.aluminium-stewardship.org

De duurzaamheid van de Schüco-producten en de gebruikte materialen wordt ook bevestigd door een onafhankelijk materiaalonderzoek:


Waardevolle materialen
Dashboard
Sluiten