Wat zoekt u?

CO2 balans

Schüco heeft tal van maatregelen genomen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. Daartoe werd in een groot deel van het centrale gebouw van de onderneming in Bielefeld een gebouwbeheersysteem voor meerdere locaties ingevoerd, werd de verwarming aangesloten op een emissiearm verwarmingsnet en werd een nieuw uniform managementinstrument voor de optimalisering van de logistiek geïntegreerd.

Maatregelen voor CO2-reductie

10 % minder elektriciteitsgerelateerde emissies

Schüco heeft uiteenlopende maatregelen ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daartoe werd een locatie-overstijgende gebouwbewaking ingevoerd, de verwarming in de meeste delen van de ondernemingscentral in Bielefeld werd op emissie-arme districtverwarming omgeschakeld en er werden nieuwe en uniforme systeemmanagementtools ingevoerd voor de optimalisatie van de transportlogistiek.


Bovendien gebruikt Schüco overal in Duitsland groene energie sinds 1.1.2012. Alleen al daarmee zal het in 2012 lukken om de energiegebonden emissies op 15% van de huidige waarde te laten zakken. Stap voor stap volgen nu verdere maatregelen. Dit gaat om het papierverbruik en gedrukte documenten, alsook de kadervoorwaarden voor zakenreizen en reizen inclusief de daarmee gepaard gaande richtlijnen, informatie en bewustzijnscampagnes. De Schüco medewerkers, die met hun bewust handelen tijdens de werkdag en hun verbintenis tot het toepassen van milieuvriendelijke maatregelen, aanzienlijk kunnen bijdragen tot de vermindering van CO2-emissies.

Bepaling van de ecologische voetafdruk

Verificatieprocedures

Om de CO2-voetafdruk van Schüco te berekenen, worden jaarlijks gegevens verzameld over de CO2-uitstoot die wordt geproduceerd door energie die wordt verbruikt voor stroom, koeling en verwarming van alle gebouwen, voor transportlogistiek, zakenreizen, reizen van en naar het werk, evenals voor papier en afdrukken. Alle verzamelde primaire gegevens worden geverifieerd door TÜV NORD CERT. De CO2-voetafdruk wordt berekend volgens de norm TN-CC 020: 2013-10
 


Resultaten

Met zijn eerste CO2-balans legt Schüco de basis voor een duurzame vermindering van de CO2-emissies en een beter milieu- en energiebeheer. Hierbij wordt rekening gehouden met alle broeikasgassen die in het jaar 2011 in Duitsland ontstaan zijn door bedrijfs- en productieprocessen. Omgerekend in CO2-equivalenten was dit ongeveer 74.000 ton. Het grootste deel was met meer dan 50% afkomstig uit het energieverbruik van gebouwen, inclusief productie, gevolgd door transport, transport naar het werk, zakenreizen en papier- en drukwerk.


Zelfs in 2012 kon Schüco zijn ecologische voetafdruk met meer dan een derde verkleinen, voornamelijk dankzij de overschakeling op groene energie. Terwijl de geverifieerde hoeveelheid CO2-equivalenten in 2011 74.292 ton bedroeg, werd voor 2012 slechts 46.040 ton berekend. Met 40% was het energieverbruik van transportdiensten het grootste deel van dit cijfer.
De CO2-balans voor 2016 laat een totale uitstoot zien van 27.890 ton. De verdere daling met bijna 40% ten opzichte van 2012 kan worden toegeschreven aan een vermindering van de omvang van de bedrijfsactiviteiten en maatregelen om energie te besparen en energie-efficiëntie te verhogen.


Door ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen vast te stellen, neemt Schüco de doelstellingen van de klimaattop in Parijs in eigen handen en draagt ​​zij bij tot de verwezenlijking van die doelstellingen.

CO2 balans
Dashboard
Sluiten