Schüco Sök
...

Specialistområden

Schücos teknologicenter i Bielefeld är ett av världens största testcenter för fönster-, dörr- och fasadteknologi. Det är ett tecken på hur vi optimerar kvalitet, pålitlighet och varaktighet i alla Schücos produkter.

Kalibreringslaboratorium

Kalibreringslaboratorium

MÄTNINGAR FÖR HÖGSTA STANDARD

Här är allt kopplat till alla specialistområden - för här testas nämligen utrustningen för alla tester. Det vill säga, mätinstrument, system och mjukvaror som används på teknologicentret. Denna avdelning övervakar all utrustning i enlighet med DAkkS.

Byggakustik

Byggakustik

LJUDISOLERING I URSPUNGSKOMPONENTEN

Fasadens ljudisolering säkerställs genom att ytterfasaden förhindrar ljudöverföring. Detta kan Schüco inte bara testa exakt på originaldelar utan även finna orsakerna till eventuella brister för att sedan optimera komponenten. Något som är särskilt viktigt för exempelvis flexibla ljudisolerande rumsavskiljare i kontorsbyggnader. När rummen har byggts om ska det särskilt i områden med hög sekretess kunna råda förtrolighet. För så realistiska byggakustikmätningar som möjligt har vi fyra från varandra frikopplade rum som även är akustiskt frikopplade från vibrationer i resten av testcentret.

Schüco rådger fastighetsutvecklare, tillverkande partner och arkitekter i svåra byggakustiska frågor. Dessutom genomför Schüco mätningar på bygget för att säkerställa tillverknings- och montagekvaliteten eller den akustiska avgränsningen. Till detta kommer att vi för speciallösningar kan genomföra gemenskapskontroller eller upprätta prestandaförteckningar för möjliga akustikvärden.

Komponent- och materialprovning

Komponent- och materialprovning

BOCKA, DRA, TRYCKA - INGET FÖRBLIR DOLT

Egen komponent- och materialprovning har lång tradition på Schüco. 1967 startade vår provning. 1968 köpte vi vår första provningsmaskin, en begagnad universalprovningsmaskin som tillhört tekniska universitetet i Braunschweig. Förutom statiska och dynamiska
tryck-, bocknings- och dragtester genomför vi även provningar av mekanisk prestanda på termiskt brutna karm- och bågprofiler. Testerna sker i rumstemperatur och i intervallet -20°C och +80°C i ett slutet mätrum. Även åldrandet av provkroppar enligt definierat vikt- och temperaturinflytande testas i tidsperioder på upp till 1 000 timmar.

Vi kan även genomföra provningar utan definierad norm. Exempelvis för att genomföra statiska beräkningar för anslutningar. Dessa förmedlas i samråd med uppdragsgivaren. Inte bara för komponenter och material utan ofta också inom området miljösimulering och vid behov även inom andra testområden.

Täthetstester

Täthetstester

ORKANER HAR INGEN CHANS

Schüco har i sitt testcenter Europas största inomhustestanläggning för fasader. I den nybyggda, 18 meter höga hallen kan fasadelement i storlekar upp till 21 m bredd och 13 m höjd testas. Där kan Schüco testa större och ännu komplexare konstruktioner än någonsin. Utbyggnaden är ett stort steg för att kunna möta kundernas allt hårdare krav. Förutom att säkerställa tillverknings- och montagekvaliteten kan testerna tidigt bedöma speciallösningars konstruktionskvalitet. Vi genomför även felanalyser och konsulterande uppdrag.

Täthetsprover av enskilda komponenter upp till kompletta fasadelement omfattar tester av slagsregnstäthet, lufttäthet och vindlaster. När vi genomför fasadtester provar vi bland annat den dynamiska vindlasten där vi förutom rinnande regnvatten på utsidan bygger upp ett turbulent luftflöde. Vi testar tätningar genom att simulera takrörelser och provar fallskydd vid händelse av att hela byggnaden rör sig.

Elektromagnetisk tålighet

Elektromagnetisk tålighet

SÄKER ELEKTRONIK OCH HÖGT SKYDD AV BYGGNADER

Alla Schücos produkter utrustade med elektroniska komponenter, egna eller tredjepartsprodukter, skall påvisa sin elektromagnetisk kompatibilitet. Detta kräver standardiserade immunitets- och interferenstester. Därmed säkerställs att varken felfunktion eller funktionsbortfall inträffar eller att skadliga elektromagnetiska vågor avges. Samtidigt kontrolleras att komponenterna är tillräckligt motståndskraftiga mot yttre påverkan som exempelvis damm och vatten samt att farliga och ledande delar är tillräckligt säkrade. Schüco reagerar därmed på den starkt växande utbredningen av motoriserade, styrda och energigenererande fasader, fönster och dörrar. Alla tester utförs tidigt i utvecklingsprocessen men också i redan färdigställda objekt.

IP-testerna omfattar alla för Schücoprodukter relevanta tester som stänkvattentäthet, (IPX1, IPX2, IPX3 och IPX4), skydd mot tillträde till farliga och ledande delar (IP1X, IP2X, IP3X och IP4X) och dammtäthet (IP5X och IP6X ). De möjliggör en tydlig bedömning av egna eller tredjepartsprodukter och säkerställer tillförlitliga driftegenskaper.

Mekanik, livslängd och säkerhet

Mekanik, livslängd och säkerhet

KVALITET OCH SÄKERHET I FOKUS
Centrala teman i Schücos teknologicenter är mekanik, livslängd och säkerhet. Här genomförs uthållighetstester för fönster och dörrar, beslag, öppningsvarianter, låsmekanismer eller styrningar. Fönster testas i upp emot 20 000 och dörrar i upp emot 1 miljon öppnings- och stängningscykler. Vi genomför även exakta kontroller av kabelöverföringen för motorstyrda fönster och dörrar. Och kan testa brand- och rökskydd. Med vår nya pendeltestanläggning kan vi testa fönster-, dörr- och fasadelement. Vi kan numera även genomföra statiska och dynamiska inbrottstester. Uthållighetstester av kompletta beslag sker med hjälp av effektiva robotar. Genom att separera de olika avdelningarna kan vi hålla högsta sekretess.

Skottprov

Skottprov

SKOTTSÄKERT

I vår beskjutningskontroll kan prover beskjutas med diverse projektiler i olika vinklar på upp till 25 meters avstånd. Om resultaten överensstämmer med normen klassificeras de i klasserna FB1 upp till FB7. De gäller alla skotthämmande element som kan tillverkas av Schücos fönster-, dörr- och fasadsystem. Därmed säkerställs att det vid skottlossning varken tränger in någon projektil i innerrummet eller att material eller glas splittras på insidan av provkroppen. 

Schüco kan med egna beskjutningstester genomföra en normenlig förhandsprovning. Detta kräver även att skotthastigheten kan mätas exakt. Ett fullmantlat spetshuvud kommer upp i hastigheter på upp till 810 m/s, nästan tre gånger ljudets hastighet.

Säkerhetstester på upp till klass RC 5 utförs här.

Miljösimuleringstest

Miljösimuleringstest

FÖR ALLA KLIMAT

När du behöver tillförlitliga uppgifter om klimatförhållanden för klimatskal är miljösimuleringstester ofrånkomliga. Detta gäller även för uppgifter om åldrandet av material, ytbehandlingar och produkter utsatta för värme, kyla, fukt, UV-ljus och korrosiva ämnen. Schücos teknologicenter erbjuder en mängd testmöjligheter.

I vår differensklimatkammare för komponenter och kompletta partier kan vi testa storlekar upp till 3 000 x 3 000 mm. Konstruktionen är specialbyggd för Schüco och testar temperatur- och fuktskillnader mellan inne och ute. Här kan även skrymmande partier testas under alla fuktförhållanden.