Schüco Sök

Teknologicentrets historia

Teknologicentrets historia

Neuer Inhalt (1)

Milstenar 1967-1988

1967

Testavdelningen grundas.

1968

Inflyttning i nya lokaler bakom den gamla beslagshallen (idag huvudkontoret).

1973

Flytt till den nuvarande byggnaden som då fortfarande användes som profillager. Kontoren låg fortfarande i ett bostadshus på Karolinenstraße.

1980

Den första anläggningen för fasadprover tas i bruk. Tester av nationella och internationella objekt påbörjas.

1988

Provanläggningen för beskjutningstester tas i bruk.

Milstenar 1990-1999

1990

Introduktion av 3D-utskrifter med det första sterolitografisystemet.

1993

Förvärv av de första fabriksstandarderna för oberoende och spårbar kalibrering inom ramen för ISO 9001.

1997

Testanläggningar slås ihop och blir grunden till teknologicentret.

1999

Teknologicentret byggs ut med avdelningar för tester på fasader och akustik. 

Neuer Inhalt (1)
Neuer Inhalt (1)

Milestenar 2000 - 2010

2001

50-årsjubileum för Schüco

Utbyggnaden slutförs och tas i bruk.

2005

Ackreditering enligt DIN/EN/ISO/IEC 17025 medför att provningslaboratoriet blir internationellt erkänt.

2010

Ytterligare utbyggnad av teknologicentret startar.

Milestenar från 2011 och framåt

2011-2012

Avdelningar för olika nya testanläggningar öppnar på rullande band, bland annat för vattentäthet och simuleringar från olika miljöer.

2014

Kompetensbevis för att driva ett fabrikslaboratorium blir beviljat.

2015

En ny utbildnings-workshop slår upp portarna.

2016

Projektet TC acoustics test centre påbörjas.

Första ackrediteringen utfärdas som ett DAkkS-DKD kalibreringslaboratorium.

Neuer Inhalt (1)