Wyszukiwarka Schüco

Akredytacja

Ak | re | dy | ta | cja, rzeczownik łaciński: accredere, zapewniać o wiarygodności

DAkkS/ILAC-akredytowane laboratorium badawcze

Czym jest akredytacja? Według Niemieckiej Jednostki Akredytującej (DAkkS) poziom zaufania do certyfikatów, kontroli, testów i wzorcowania jest zależny od kwalifikacji podmiotów świadczących usługi ewaluacji.

Uznanie kompetencji Schüco Technology Center w zakresie badań i wzorcowania przez DAkkS stanowi gwarancję, że klienci mogą ufać pochodzącym z niego wynikom. I to nie tylko na poziomie narodowym, lecz także w świetle międzynarodowych standardów.

Akredytacja laboratorium badawczego

Schüco Technology Center od 2005 roku jest akredytowanym przez DAkkS/ILAC laboratorium badawczym w zakresie testów obejmujących całą powłokę budynku. Centrum Technologiczne jest akredytowane jako bezstronne laboratorium producencta przez krajową jednostkę akredytującą Federalnej Republiki Niemiec (DAkkS). W związku z tym wszystkie badania są przeprowadzane z wymaganą bezstronnością. Od jesieni 2014 roku Schüco Technology Center jest także pierwszym i jedynym akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i w związku z tym posiada kompetencje do testowania i optymalizacji komponentów elektronicznych. Ponad 40 pracowników przeprowadza kilkaset testów rocznie na różnych elementach, od małych komponentów aż po kompletne moduły fasadowe.

Badania komponentów i materiałów, a także różnego rodzaju symulacje środowiskowe są niezbędne dla sprawdzenia, czy sprawdzą się one w różnych strefach klimatycznych na całym świecie.

Badana jest także kuloodporność rozwiązań o podwyższonym bezpieczeństwie. Zgodna z normami jakość produktów Schüco jest doskonalona w oparciu o różnorodne badania akustyczne, odporności na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwa czy wytrzymałości. W tym celu wszystkie próbki testowe są tworzone we własnym warsztacie badawczym. Centrum Technologiczne pełni także funkcję najnowocześniejszej placówki edukacyjnej dla stażystów i studentów.

Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów na temat testów objętych zakresem akredytacji, zobacz załącznik do certyfikatu akredytacyjnego lub skontaktuj się z nami.


Akredytacja laboratorium wzorcującego

W październiku 2016 roku Niemiecka Jednostka Akredytująca (DAkkS) potwierdziła kompetencje Centrum Technologicznego jako laboratorium wzorcującego w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych, wielkości termodynamicznych, a także pomiarów natężenia przepływu i ciśnienia.

Od czasu przyznania akredytacji w dniu 10 października 2016 r., Centrum Technologiczne znajduje się na liście akredytowanych, zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025, a tym samym uznawanych na całym świecie laboratoriów wzorcujących DAkkS.

Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów na temat badań objętych zakresem akredytacji, zobacz załącznik do certyfikatu akredytacyjnego lub skontaktuj się z nami.Czytaj więcej

Więcej na ten temat