Hva leter du etter?

Fagområder

Schüco Teknologisenteret i Bielefeld er et av verdens største testsentre for vindu-, dør- og fasadeteknologi. Det står for optimalisering av kvalitet, sikkerhet og holdbarhet for alle Schüco-produkter.

Kalibreringslaboratorium

Kalibreringslaboratorium

Måling på høyeste nivå

Fagområdet for kalibreringer i teknologisenteret er grensesnittet til de andre fagområdene, fordi alt dreier seg om testingsteknologi. Med andre ord (måle-) instrumenter, testbenker, systemer og programvare som brukes eller kreves i teknologisenteret. En sentral oppgave for fagområdet er overvåkingen av inspeksjonsutstyr.Som en del av overvåkingen av testutstyret foregår de fleste kalibreringer i vårt eget DAkkS-kalibreringslaboratorium, som med sporbare referansestandarder er i stand til å utføre presise DAkkS- og fabrikk-kalibreringer. For som et DAkkS-kalibreringslaboratorium er teknologisenteret forankret direkte under den «Physikalisch-Technische Bundesanstalt», det høyeste tyske metrologiske instituttet. Kalibreringen utføres på det høyeste nivået for de elektriske målte variablene (strøm, spenning, motstand), mekanisk målt variabel (trykk), termodynamiske målte variabler (temperatur, luftfuktighet) og flytmålte variabler (luft og vannstrøm).

Bygningsakustikk

Bygningsakustikk

Lydisolasjon i originalkomponenter 

Vi utfører systemtester for vinduer, vindus- og romdelingssystemer og for hele fasadeelementer i formatet 2,8 x 3 m.

For at lydisolasjonen i en fasade skal fungere pålitelig, må lydoverføringen stanses i den ytre fasaden. Dette kan Schüco utføre presise tester av på originale komponenter i teknologisenteret. I tillegg kan vi finne årsakene til eventuelle mangler, slik at vi i neste omgang kan forbedre komponentene. Det er blant annet svært viktig for lydisolasjonen i fleksible romdelingssystemer i kontorbygg. I sensitive områder må jo konfidensialiteten være sikret også etter en ombygging med endret rominndeling. I teknologisenteret har vi fire atskilte rom til disposisjon hvor vi kan utføre realistiske målinger innenfor bygningsakustikk. Rommene påvirkes ikke av svingninger fra andre deler av senteret.


Videre utslippsmålinger av lydavgivende komponenter, som f.eks. motordreven ventilasjon og beslag, samt romakustiske målinger i porteføljen fra fagområdet bygningsakustikk. Schüco gir råd til investorer, produsenter og arkitekter ved kompliserte bygningsakustiske spørsmål. Dessuten tar Schüco målinger på bygg for å sikre produksjons- og monteringskvaliteten eller for å sette akustiske avgrensinger til andre bransjer. I tillegg kommer fellesskapsinspeksjoner ved spesialløsninger eller utregninger av gjennomførbare krav til akustikk.

Komponent- og Materialtesting

Komponent- og Materialtesting

Det bøyes, strekkes, trygges - og ingenting holdes skjult

Å gjøre egne komponent- og materialtester har tradisjon hos Schüco. I 1967 startet prøvedrift, og i 1968 ble de første brukte universal testemaskinene kjøpt fra der Technischen Hochschule Berlin. I dag blir i tillegg til statisk og dynamisk trykk-, bøye- og strekktester også den mekaniske egenskapene til isolerte karm og rammeprofiler testet. Testene skjer i romtemperatur og i temperaturer mellom -20°C og +80°C i et lukket målekammer. Aldring av prøvelegemer under definerte vekt- og temperaturpåvirkning blir testet over en periode på opptil 1000 timer.


Videre kan vi utføre tester som det ikke finnes standarder for. Det kan for eksempel være å bestemme testverdier for statisk beregning av forbindelser. Dette gjøres alltid etter avtale med oppdragsgiveren, og ikke bare for komponenter og materialer, men ofte også innenfor miljøsimulering og ved behov innenfor de andre testområdene teknologisenteret dekker.

Tetthetstesting

Tetthetstesting

Orkaner ingen utfordring

Schüco har i teknologisentret Europas største innendørs testriggen for fasade. I den nybygde hallen med takhøyde på 18 m kan isolerte fasadeelementer på opptil 21 m bredde og 13 m høyde testes. Dermed kan vi utføre realistiske tester på større og mer komplekse konstruksjoner enn noensinne. Utbyggingen er viktig for at vi skal kunne oppfylle kundenes stadig høyere krav på lang sikt. I tillegg til å si noe om produksjons- og monteringskvaliteten gjør testene det mulig å vurdere den konstruksjonsmessige kvaliteten på spesialløsninger på et tidlig stadium. Schüco utfører også feilanalyser og tilbyr en lang rekke rådgivningstjenester.


Videre utfører vi tetthetsprøver på alt fra enkeltkomponenter til hele fasadeelementer. Her tester vi slagregntetthet, luftgjennomtrengelighet og vindbelastning. I forbindelse med fasadetester tester vi blant annet den dynamiske vindbelastningen. Da lar vi regnvann renne ned på utsiden samtidig som vi bygger opp en sterk, turbulent luftstrøm. Utover dette tester vi pakninger ved å simulere bevegelser i taket, og vi tester fallsikringer ved bevegelser i hele bygningen.

Elektromagnetisk Kompatibilitet

Elektromagnetisk Kompatibilitet

Påliteling elektronikk og god bygningsbeskyttelse

Alle produkter fra Schüco som er utstyrt med egne elektroniske komponenter eller tredjeparts produkter, skal dokumentere sin elektromagnetiske kompatibilitet. Dette krever standardiserte tester for komponentenes følsomhet overfor interferens. Dette sikrer, at det hverken oppstår funksjonsfeil eller funksjonsutfall eller at skadelige elektromagnetiske bølger sendes ut. Samtidig utfører vi IP-tester (IP står for "international protection rating") for å kontrollere om komponenter tåler miljøpåvirkninger som støv og vann godt nok, eller om farlige og spenningsførende deler er godt nok sikret. Dermed holder Schüco tritt med utviklingen, for motoriserte, automatiserte og energiproduserende fasader, vinduer og dører brer om seg i et stadig høyere tempo. Alle tester skjer på et tidlig stadium i utviklingsprosessen, men vi tester også ferdigproduserte objekter.


IP-testene omfatter alle relevante tester for Schüco-produkter som sprutsikkerhet (IPX1, IPX2, IPX3 og IPX4), beskyttelse mot tilgang til farlige og spenningsførende deler (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), støvtetthet (IP5X og IP6X) og neddykking av prøver (IPX7 og IPX8). De gir en klar vurdering av egne eller tredjeparts produkter og sikrer pålitelige ytelser.

Mekanikk, Holdbarhet og Sikkerhet

Mekanikk, Holdbarhet og Sikkerhet

Kvalitet og sikkerhet i fokus

Et sentralt tema i Schüco teknologisenter er mekanikk, holdbarhet og sikkerhet. Her blir vinduer og dører, persienner, åpningsmekanismer, kammerdrev og elektriske motorer testet i utholdenhetstester. I slike tester oppnår vinduer 20.000 og dører opptil en million åpne- og lukkesykluser. Moderne testbenker gjør det mulig til å rekke en åpningsbredde opptil 180 °. Videre finnes det to industriroboter for mer komplekse bevegelser og åpningstyper. Individuelle delprøver på vindushåndtak, kammergir, ruller og rørmotorer testes også med spesielle testbenker. Siden vinduer og dører blir utsatt for mange andre belastninger, blir belastningstester som vertikale belastninger, torsjonstester, iøynefallende tester og overbelastning av enkeltkomponenter utført.

Skuddtesting

Skuddtesting

Skuddsikkerhet

I skuddtestkammeret blir testmodeller beskutt fra forskjellige vinkler og avstander opp til 25 m med ulike prosjektiler. Kan resultatet overbevise i forhold til standarden, blir produktet integrert i en av de skuddsikre klassifikasjonene FB1 til FB7. De gjelder for alle skuddhemmende elementer, som kan produseres i vindu-, dører- og fasadesystemer fra Schüco. Dette sikrer at hverken prosjektilet trenger inn i rommet eller at material eller glass splintres på innsiden ved skuddutveksling. 


Schüco gjennomfører med skuddtestingen en standardisert fortesting. Derfor er det også nødvendig at prosjektilhatigheten måles nøyaktig. Ved et skudd med fullmantlet spisshodekule vil det si opp til 810 m/s, noe som er nesten tre ganger lydens hastighet.


Pendelpåvirkningstester og innbruddstester opp til klasse RC 5 er også testet.


På grunn av den romlige separasjonen fra andre avdelinger oppnås et høyt nivå av konfidensialitet.

Miljøsimulasjonstesting

Miljøsimulasjonstesting

Full oversikt over alle typer klima

Når det trengs pålitelige utsagn om klimatiske forhold relatert til bygningsskallet er miljøsimuleringstester uunnværlige. Slike tester gir også viktig kunnskap om slitasje på materialer, overflater og produkter på grunn av varme, kulde, fuktighet, UV-lys og korrosive medier. Schücos teknologisenter har mye å by på på dette feltet.


Vi har blant annet et helt nytt klimakammer for bygningsdeler og komplette elementer opp til en størrelse på 3.000 x 3.000 mm. Kammeret er spesialprodusert for Schüco, og her tester vi temperatur- og fuktighetsforskjeller mellom inne og ute. Vi kan teste selv plasskrevende komponenter under alle fuktighetsforhold.

Fra denne delen

Videre lesning