Hva leter du etter?
Vertrieb2348-01-RET
...

Salg og markedsføring

For at varer og tjenester skal bli kjent for en sluttbruker må bedriften markedsføre sine tilbud. For det finnes mange ulike salgskanaler, både fysisk og digitale. Målgruppene kan være enten bedrifter eller sluttbrukere.

I hele kjeden, både for sluttbrukersalg B2C, og bedriftssalg B2B, er det mennesker som tar avgjørelser. Dette er en vesentlig fellesnevner for salg og markedsføring. For å nå frem i dagens jungel av informasjon, må vi vite
hvordan vi skal kommunisere med mennesker både i markedsførings- og i salgsprosessen.Bedriftens visjon er som regel gjenspeilet i salgs- og markedsføringsstrategien. Dette skal være til hjelp for å kunne oppnå bedriftens forretningsmessige mål.Schücos kurs i salg og markedsføring skal bidra til en totalforståelse av prosesser og kommunikasjonsformer. De skal bidra til at bedriften kan finne sine sterke sider i både produkter og tjenester, og kunne argumentere
for disse. Kurset gir et innblikk i hvordan mediekanaler har forandret seg de siste årene, og hvordan disse kan utnyttes på en effektiv måte.

2016_Schueco_Training_MA_68_crop

Våre salg- og markedsføringskurs

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring

Kurskode: K 410


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

  • kunne argumentere for sine produkter
  • kjenne til god salgsmetodikk og kommunikasjon
  • kjenne til ulike salgsverktøy, -kanaler og -virkemidler
  • kjenne til de viktigste kanalene for markedsføring av egen bedrift
  • kunne bruke sosiale medier for økt merkevarebygging
  • vite hvordan nettsiden optimaliseres for å øke trafikken


Innhold:

  • Forelesning og praktiske øvelser


Passer for alle som er ansvarlig for salg og markedsføring.