Hva leter du etter?
Mediennutzung_Mediatektur_2015_BAU_I2A1387
...

Schüco programvare

SchüCal er kalkulasjonsprogramvaren for tilbuds- og ordrebehandling, samt produksjonsforberedelse. Programmet finnes i de tre utgavene basic, advanced og enterprise. I tillegg til å lage tilbud, bestillinger og produksjonsunderlag, kan SchüCal blant annet generere snitt som kan overføres CAD systemer, beregne produksjon- og montasjetid og overføre
data til ERP- / PPS-systemer.

I SchüCal kan du lage 2D- og 3D-konstruksjoner av vinduer, dører og fasader, glastak og vinterhager.


SchüCad Next A/AR er et 2D/ 3D konstruksjonsprogram basert på AutoCAD® Architecture. Overføringen av SchüCal-elementene til
SchüCad skjer via et grensesnitt, deretter blir detaljtegninger konstruert med CAD-verktøy.


Schüco artikkel- og arkitektbibliotek gjør konstrueringen enklere med predefinerte profilsnitt og tilslutningsdetaljer. I tillegg genererer SchüCad automatisk detaljerte produksjonstegninger basert på SchüCal.

SchueCad_Inventor_RUS (1)

Våre programvarekurs

SchüCal innføringskurs

SchüCal innføringskurs

Kurskode: K 110


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til de grunnleggende funksjoner i SchüCal


Innhold:

 • Gjennomgang av tekniske grunndata
 • Elementbearbeiding
 • Kalkulasjon av vindu, dør, fasade, foldedør og skyvedør gjennom ulike oppgaver
 • Praktiske oppgaver med gjennomgang av for eksempel beslagstyper, fargeendringer og sammenrullingsvalg
 • Eksportering og importering av filer
 • Gjennomgang av katalog/ DocuCenter


Passer for nybegynnere i SchüCal.


OBS! Kurset legges opp etter deltakerenes nivå. Det kan også være aktuelt å dele opp deltakerene i grupper (for eksempel nybegynner og litt øvet). For nyansatte anbefales det å kombinere SchüCal med kurs
i produktopplæring.

SchüCal fordypningskurs

SchüCal fordypningskurs

Kurskode: K 120


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs 

 • ha oversikt over og kunne benytte alle for brukeren relevante funksjoner i SchüCal


Innhold:

 • 3D elementer i SchüCal
 • Tilbudsutskrift
 • Benytte tegninger som grunnlag for elementer
 • Maskinstyring (MCO) og filterfunksjonen
 • Nye produkter/ produkttyper i SchüCal
 • Legge inn tilslutningsdetaljer


Passer for alle som har grunnleggende kunnskaper og litt erfaring i SchüCal. Kurset vil i stor grad tilpasses deltakernes ønsker, behov og forkunnskaper.

SchüCal fordypningskurs - statikk

SchüCal fordypningskurs - statikk

Kurskode: K 130


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kunne bruke SchüCal til statisk fordimensjonering av elementer


Innhold:

 • Gjennomgang av litt grunnleggende statikk
 • Gjennomgang av statikkmodus i SchüCal og hvordan denne kan benyttes til optimalisering av profilvalg
 • Praktiske eksempler


Passer for kalkulatører og prosjektledere som jobber med SchüCal.

SchüCad innføringskurs - 2D

SchüCad innføringskurs - 2D

Kurskode: K 140


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kunne lage tekniske tegninger i SchüCad
 • kunne skrive ut og eksportere tegninger


Innhold:

 • Gjennomgang av programmet
 • Elementbearbeiding
 • Tegnekommandoer for 2D funksjoner
 • Arbeide med blokker
 • Snittgenerering i SchüCal og videre behandling i SchüCad
 • Praktiske tegneoppgaver

SchüCad fordypningskurs - 3D

SchüCad fordypningskurs - 3D

Kurskode: K 150


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kunne bruke programmet til å lage enkle 3D elementer for videre kalkulasjon i SchüCal


Innhold:

 • Tegnekommandoer for 3D funksjoner
 • Arbeide med brukerkoordinatsystem
 • Praktiske oppgaver med å tegne 3D elementer i AutoCAD og overføre dem til SchüCal


Passer for aktive brukere av SchüCad og AutoCAD som også ønsker å bruke 3D funksjonene. Merk at for å kunne bruke SchüCad 3D må du ha en lisens for
SchüCal Advanced.

Digitalisering i verkstedet med Schüco verkstedterminal (FDC)

Digitalisering i verkstedet med Schüco verkstedterminal (FDC)

Kurskode: K 160


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kunne sette opp og bruke verkstedterminalen i sitt produksjonslokale
 • kunne oppdatere SchüCal
 • være i stand til å bruke SchüCal, MCO modul og DocuCenter


Innhold:

 • Praktisk og teoretisk opplæring i eget verksted for bruk av verkstedterminal (FDC)
 • Oppsett av ny maskin
 • Optimal bruk av terminalen
 • Nødvendige innstillinger om kommunikasjon mellom kontor og verksted
 • SchüCal opplæring


Passer for ansatte i produksjonen, IT og på kontoret.