Hva leter du etter?
RAW201400506988_50P-01
...

Produktopplæring

Schüco er en ledende tilbyder av vindus-, dør og fasadesystemer i høy kvalitet av aluminium, PVC og stål. Produkter fra Schüco benyttes millioner av ganger over hele verden og dekker de høyeste krav til design, komfort, sikkerhet og
energieffektivitet. Vi tilbyr innføringskurs i Schücos systemer både på fast oppsatte datoer, og på forespørsel.

I tillegg til teoretiske kurs kan Schüco også tilby praktisk opplæring enten i fasadeentreprenørens produksjonslokale, eller i Schücos teknologisenter i Bielefeld. Dersom det ønskes gjennomgang av et spesielt system eller produkt kan dette organiseres på forespørsel.

iPad-Fertigung-01

Vår produktopplæring

Schüco vinduer og dører

Schüco vinduer og dører

Kurskode: K 210


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til Schücos systembetegnelser og betydning av disse
 • kjenne til de mest brukte vindus- og dørsystemene
 • kjenne til profilutvalg og beslagsløsninger
 • ha oversikt over dokumentasjonskrav
 • kjenne til Schüco DocuCenter og katalogutvalget


Innhold:

 • AWS og ADS systemer
 • Terminologi
 • Produktsortiment
 • Gjennomgang av katalog


Passer for alle.

Schüco skyvedørsystemer

Schüco skyvedørsystemer

Kurskode: K 220


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs 

 • til Schücos systembetegnelser for folde- og skyvesystemer og betydningen av disse
 • kjenne til de mest brukte folde- og skyvedørene og deres bruksområder
 • kjenne til profilutvalg og beslagsløsninger


Innhold:

 • ASS, AS og ASE systemer
 • Terminologi
 • Produktsortiment
 • Gjennomgang av katalog


Passer for alle.

Schüco fasadesystemer

Schüco fasadesystemer

Kurskode: K 230


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til Schücos systembetegnelser og betydningen av disse
 • kjenne til profilutvalg og løsninger
 • ha oversikt over ulike dokumentasjonskrav
 • kjenne til Schüco DocuCenter og katalogutvalget
 • kjenne til fasadens funksjoner
 • kjenne til de ulike fasadekonseptene


Innhold:

 • Terminologi
 • Produktsortiment
 • Gjennomgang av katalog


Passer for alle.

Schüco solskjerming

Schüco solskjerming

Kurskode: K 240


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til Schücos ulike solskjermingssystemer 
 • kjenne til dagslysets betydning for inneklimaet og byggets energibruk


Innhold:

 • Forelesning og gjennomgang av kataloger
 • Planlegging
 • Produktsortiment


Passer for alle som vil tilegne seg grunnleggende kunnskap om Schücos solskjermingssystemer.

Schüco brannsystemer

Schüco brannsystemer

Kurskode: K 250


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til krav i teknisk forskrift og relevant regelverk
 • kjenne til ulike klassifiseringer og dokumentasjonskrav
 • kjenne til Schücos/ Schüco Jansens sortiment av brannklassifiserte
  produkter


Innhold:

Del 1 - regelverk og dokumentasjon

 • Regelverk og standarder
 • Glasstyper
 • Prøving, klassifisering, dokumentasjon


Del 2 - produktkunnskap

 • Gjennomgang av produktsortiment og krav til montasje


Passer for nyansatte og andre som ønsker kunnskap om brannklassifiserte løsninger.

Schüco sikkerhetssystemer: beskyttelse mot innbrudd, skudd og eksplosjon

Schüco sikkerhetssystemer: beskyttelse mot innbrudd, skudd og eksplosjon

Kurskode: K 260


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til ulike regelverk og standarder som omfatter sikkerhetsprodukter
 • kjenne til klassifiseringer og dokumentasjonskrav
 • kjenne til Schücos/ Schüco Jansens/ Sälzers sortiment av sikkerhetsprodukter


Innhold:

Del 1 - regelverk og dokumentasjon

 • Innbrudd: test- og dokumentasjonsmetoder
 • Skudd: standarder for test og dokumentasjon av glass og ramme
 • Eksplosjon: ulike belastningstyper, test- og klassifikasjonsregimer
 • Glasstyper
 • Kombinasjoner av sikkerhetskrav


Del 2 - produktkunnskap

 • Gjennomgang av produktsortiment og krav til montasje


Passer for alle som ønsker en innføring i Schücos sikkerhetsprodukter.

Praktisk opplæring i verkstedet

Praktisk opplæring i verkstedet

Kurskode: K 270


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kunne være i stand til å finne nødvendige K-tegninger i DocuCenter
  og SchüCal
 • kunne produsere Schüco systemer i henhold til Schücos retningslinjer
 • kjenne til søkefunksjon for å finne frem i produksjonskataloger
 • kjenne til ulike tekniske løsninger for det bestemte systemet


OBS! Panorama Design skyvedørsystemer krever egen opplæring og sertifisering før dette kan produseres.


Innhold:

 • Praktisk og teoretisk opplæring i eget verksted, eller i Schücos Teknologisenter i Bielefeld eller Paderborn


Passer for ansatte i produksjonen og på kontor.