Hva leter du etter?
FWS_Profile_m_Vergleich_Schreibtisch
...

Fagkunnskap

Aluminium tilbyr tilnærmet uendelig formbarhet og mange ulike typer overflatebehandling og gir frihet ved planlegging av fremtidsrettede bygninger. Materialet kan resirkuleres uten tap av egenskaper. Det har lang levetid med enkle krav til vedlikehold noe som gjør aluminium svært bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Moderne fasadeelementer av aluminium kjennetegnes av isolerende egenskaper på linje med eller bedre enn konkurrerende materialer. Sammen med riktig valg av glass og solskjermingsfunksjoner vil disse kunne
bidra betydelig til et positivt miljøregnskap. 


Schücos kurs omfatter blant annet bygningsfysikk og statikk samt materialkunnskap om aluminium og glass. Andre viktige temaer er
miljødokumentasjon og hvordan krav om CE-merking legger føringer for løsninger og utførelse.Kursene er utformet slik at innholdet kan tilpasses ønsker og behov for Schüco fasadeentreprenører samt arkitekter, rådgivere og entreprenører.

16 RAW201400507091_50P-01

Våre fagkunnskapskurs

Statikk

Statikk

Kurskode: K 310


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til de ulike laststandardene
 • kunne bruke Schüco programvare som hjelpemiddel for statiske beregninger
 • kunne dimensjonere en enkel fasade


Innhold:

 • Gjennomgang av aktuelle laststandarder
 • Beregnings-programvare
 • Praktiske eksempler


Passer for prosjekterende i bedriften.

CE-merking og dokumentasjon

CE-merking og dokumentasjon

Kurskode: K 320


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs 

 • kjenne til Byggevareforordningen og aktuelle harmoniserte standarder
 • kjenne til hvilke av Schücos produkter som skal CE-merkes
 • kjenne til hva som kreves for et egenkontrollsystem


Innhold:

 • Byggevareforordningen
 • Standardene NS EN-14351, -13830, -16034 og -1090
 • Praktiske eksempler


Passer for daglig leder/ CE-ansvarlig i bedriften, ansvarlig for dokumentasjon.

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk

Kurskode: K 330


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til klimapåvirkninger fra miljøet
 • kjenne til hvilke krav som stilles til byggprodukter i Norge
 • kjenne ulike parametere som påvirker fasadens ytelser
 • kjenne til fasadens funksjon i bygget
 • kjenne til hvordan man unngår fuktskader, kuldebroer og kondensproblemer


Innhold:

 • Isolasjon og U-verdier, regn- og vindtetthet, kondensproblematikk, støydemping
 • Teknisk forskrift og annet regelverk
 • Praktiske eksempler


Passer for nyansatte og andre som ønsker bedre forståelse for bygningsfysikk.

Materialkunnskap aluminium og glass

Materialkunnskap aluminium og glass

Kurskode: K 340


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til forskjellige glasstyper og deres funksjoner
 • ha kjennskap til og kunne argumentere for aluminium som byggemateriale
 • kjenne til aluminium som et «vugge-til-vugge» materiale samt begreper som EPD, LCA og LCC
 • ha kunnskap om når og hvorfor det er nødvendig å velge ulik overflatebehandling


Innhold:

 • Forelesning og praktiske eksempler
 • Gjennomgang av ulike glass- og panelprodukter
 • Overflatebehandling
 • Livssyklusanalyser


Passer for nyansatte og andre som ønsker grunnleggende kunnskap om glass og aluminium som byggemateriale.

Bærekraft og miljø - BREEAM

Bærekraft og miljø - BREEAM

Kurskode: K 350


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne til materialenes miljøpåvirkning
 • kjenne til Schücos fokusområder
 • kjenne til oppbygning og innhold i EPD
 • kjenne til LCA og LCC
 • kjenne til forskjellige miljø-vurderinger
 • kunne finne miljødokumentasjon og BREEAM-NOR


Innhold:

 • Forelesning


Passer for prosjektledere, og personer som er ansvarlig for dokumentasjon.

Montørkurs

Montørkurs

Kurskode: K 360


Mål:
Deltakerene skal etter gjennomført kurs

 • kjenne systemkrav for montering av vinduer, dører og fasader
 • vite hva som kreves for å ivareta systemenes regn- og vindtetthet
 • kjenne til riktige løsninger for å ivareta U-verdi, samt unngå kuldebroer og kondensrisiko
 • kjenne momenter som påvirker lydtekniske egenskaper


Innhold:

 • Systemkunnskap
 • Grunnleggende bygningsfysikk
 • Eksempler på feilkilder
 • Adferd på byggeplass


Passer for montører, glassmestere, fasadeentreprenører.