Hva leter du etter?
CO₂ objektspezifisch steuern
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Bygningsspesifikk karbonkontroll med Schüco Carbon Control

Produsenter kan legge til rette for bærekraftige bygg på et tidlig stadium for å forbli konkurransedyktige når det gjelder spesifikasjoner.

  

Schüco har derfor utviklet et helhetlig, modulbasert utvalg av produkter og tjenester som kan brukes til å håndtere avkarbonisering av bygningsskallet gjennom hele bygningens livssyklus på individuell basis: Schüco Carbon Control. 


Schüco Carbon Control er en modulær løsning bestående av produkter og tjenester som gjør det mulig å styre CO2-fotavtrykket til bygningskledningen på en prosjektspesifikk måte. Løsningen tar for seg hele bygningens livssyklus, og Schüco jobber med å støtte arkitekter, planleggere og entreprenører i å kunne beregne konkrete CO2-verdier for planleggings-, bygge- og driftsfasen enkelt og raskt, samt gjenbruk og gjenvinning når bygningen en gang skal renoveres eller rives.


Schüco Carbon Control er strukturert rundt de fire fasene i bygningens livssyklus: Design to Decarb, Build to Decarb, Operate to Decarb og Recycle to Decarb.


Inkludert i løsningen er også to nye aluminiumsprodukter, Schüco Low Carbon (LC) og Schüco Ultra Low Carbon (ULC), som har et betydelig redusert CO2-fotavtrykk. GWP (Global Warming Potential = CO2e-verdiene) for disse produktene er under 4,47 kg CO2e/kg aluminium for LC og under 2,27 kg CO2e/kg aluminium for ULC for året 2023.


Schüco legger stor vekt på å være transparent og nøyaktig, og viser derfor CO2e-fotavtrykket for de faktiske profilene. I tillegg til GWP-verdien for aluminiumen i pressbolten, vil prosessen med ekstrudering av profiler gi et vesentlig bidrag til den totale GWP-verdien. Både energibruk og type energi som benyttes i denne prosessen vil kunne øke GWP-verdien vesentlig. Det er forventet at i årene som kommer vil CO2-fotavtrykket for LC og ULC gradvis kunne reduseres ved større andel resirkulert materiale og mer energioptimerte prosesser.


I tillegg til produktene tilbyr Schüco også programvaren SchüCal, som er en 3D-kalkulasjonsprogramvare for Schüco-systemer. Programvaren har en ny funksjon som gjør det mulig å beregne CO2-fotavtrykket i sanntid gjennom hele planleggingsprosessen for en bygning. Dette gjør det mulig å dele GWP-verdien av konstruksjonen og materialvalget med planleggere, bygningssertifiseringsorganer og investorer i form av en EPD.

Thomas Schlenker om „Build to Decarb“