Hva leter du etter?

Schüco Carbon Control

Helt transparente CO2-verdier med SchüCal

Automatisk angivelse av karbonavtrykk er en nye funksjon i kalkulasjonsprogrammet SchüCal 3D. Den gir for første gang produsenter full oversikt over CO₂-verdiene til materialene og komponentene som brukes i en bygning, og kan brukes til å beregne den spesifikke Co₂e-verdien til elementene når som helst i planleggingsprosessen. Dette gjør det for første gang mulig å verifisere og optimalisere GWP-verdien (Global Warming Potential = CO₂e-verdi) for materialer og konstruksjoner i sanntid.


I tillegg gjør SchüCal det mulig for produsenter å dele de stadig hyppigere forespørslene fra investorer og arkitekter om sertifikater som LED, BREEAM, QNG eller DGNB med andre parter i byggeprosessen i form av en EPD (Environmental Product Declaration). EPD-er gir nøyaktige data om karbonavtrykket til et system, for eksempel fasadeelementer, og bidrar til å verifisere bærekraftskriteriene som kreves for en bygning som en del av miljødeklarasjoner. Denne dokumentasjonen gjør det enklere for produsentene å levere bygningssertifiseringer og overholde utslippsverdiene som kreves i anbudene.

Nicolaus Pohrisch om „CO₂-verdi med et enkelt tastetrykk“