Wat zoekt u?

Accreditatie

DAkkS/ILAC-accredited test laboratory

Wat is accreditatie? Volgens de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) valt het vertrouwen in de certificaten, inspecties, tests en kalibraties onder de bevoegdheid van degenen die de evaluatiedienst verlenen.

DAkkS-erkenning van de test- en kalibratie-expertise van het Schüco Technologiecentrum garandeert dat klanten de resultaten van het Schüco Technology Center kunnen vertrouwen. En niet alleen op nationaal niveau, maar ook naar internationale maatstaven.


Accreditatie als testlaboratorium

Sinds 2005 is het Schüco Technology Center een door DAkkS / ILAC geaccrediteerd testlaboratorium voor tests voor de hele gebouwschil. Het technologiecentrum is door de nationale accreditatie-instantie van de Bondsrepubliek Duitsland (DAkkS) geaccrediteerd als een onpartijdig productielaboratorium. Alle tests worden daarom uitgevoerd met de vereiste neutraliteit. Sinds het najaar van 2014 is het Schüco Technology Center nu ook geaccrediteerd als het eerste en enige testlaboratorium in de industrie voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en kan daarom elektronische componenten dienovereenkomstig testen en optimaliseren. Meer dan 40 medewerkers voeren honderden testen per jaar uit, te beginnen met kleine componenten tot en met gevelelementen.

Component- en materiaaltesten, evenals een grote verscheidenheid aan omgevingssimulaties, zijn essentieel om betrouwbaar om te kunnen gaan met de omstandigheden in de verschillende klimaatzones over de hele wereld.

De kogelweerstand van zeer veilige componenten wordt ook berekend. De kwaliteit van Schüco-producten in overeenstemming met de normen wordt verbeterd met behulp van een breed scala aan tests voor akoestiek, weerbestendigheid, veiligheid en duurzaamheid. Om dit te doen, worden alle testspecimens gemaakt in de eigen monsterworkshop van het bedrijf. Het Technologiecentrum dient ook als een state-of-the-art faciliteit voor de leerlingen en stage studenten van het bedrijf.

Voor meer informatie en details over de reikwijdte van geaccrediteerde tests, zie de bijlage bij het accreditatiecertificaat of neem rechtstreeks contact met ons op.

Accreditatie als kalibratielaboratorium

In oktober 2016 bevestigde de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) de expertise van het technologiecentrum als kalibratielaboratorium voor elektrische meetwaarden, thermodynamische meetwaarden, debietmeetwaarden en druk.

Met de kennisgeving van accreditatie op 10 oktober is het Technologiecentrum nu aangewezen als een DIN EN ISO / IEC 17025-geaccrediteerd en wereldwijd erkend DAkkS-kalibratielaboratorium.

Voor meer informatie en details over de reikwijdte van geaccrediteerde tests, zie de bijlage bij het accreditatiecertificaat of neem rechtstreeks contact met ons op.