Schüco Sök
...

Oberoende testcenter

Oberoende testcenter

Schücos teknologicenter (TZ) är ett av världens bästa testcenter för klimatskal. Där kan Schüco redan i produktutvecklingens startfas testa enskilda komponenter eller speciallösningar tillverknings- och provningstekniskt för att löpande optimera och utvärdera resultaten.

Ackrediterat testlaboratorium

Sedan 2015 har teknologicentret varit ackrediterat av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS som ett oberoende tillverkningslaboratorium för tester för hela byggnadskuvertet. Alla tester genomförs därmed med erforderlig neutralitet. Sedan hösten 2014 är Schücos teknologicenter också ackrediterat som det första och enda testlaboratoriet i branschen för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och kan därmed testa och optimera elektroniska komponenter. Våra drygt 40 medarbetare genomför flera hundra tester per år, från små komponenter till kompletta fasadenheter.

Komponent- och materialprovningar är centrala likväl som mångfacetterade miljösimuleringstester för att klara villkoren i de olika klimatzonerna.

Bedömningar av skottsäkerheten hos högsäkerhetskomponenter kan också bedömas här. Kvalitetsutvecklingen drivs på med hjälp diversifierade akustik-, täthets-, säkerhets- och hållbarhetstester. Alla testproverna tillverkas i den egna försöksverkstaden. Det högmoderna teknologicentret används även i utbildningssyfte för lärlingar och studenter.

För ytterligare information och detaljer om ackrediterade testers omfattning, se bilagan till ackrediteringscertifikatet eller kontakta oss direkt.


Ackrediterat kalibreringslaboratorium

I oktober 2016 bekräftades teknologicentrets expertis som ett kalibreringslaboratorium för elektiska uppmätta värden, termodynamiska uppmätta värden, flödeshastighet och tryck av ackrediteringsorganet (DAkkS).

Teknologicentret är sedan 2016 erkänt enligt DIN EN ISO/IEC 17025 som ett globalt DAkks-kalibreringslaboratorium.

För mer information och detaljer om ackrediterade testers omfattning, se bilagan till ackrediteringscertifikatet eller kontakta oss direkt.