Wyszukiwarka Schüco
...

Zrównoważony rozwój czarno na białym

Od 2017 roku Schüco publikuje co dwa lata raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, który obejmuje dwa poprzednie lata. Przygotowując raport na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), zapewniamy ciągłe, jednolite i przejrzyste raportowanie naszych działań gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Nasze raporty zrównoważonego rozwoju służą jednak nie tylko zapewnianiu przejrzystości. Mają również na celu przedstawienie potencjalnych wyzwań i motywowanie nas do ciągłego doskonalenia w obszarze zrównoważonego rozwoju..


Kolejny raport na temat zrównoważonego rozwoju zostanie opublikowany w 2023 roku.

Raport zrównoważonego rozwoju 2019/2020

Raport zrównoważonego rozwoju 2019/20 to już trzecia tego typu publikacja firmy Schüco przygotowana zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), opcja „Core” opublikowana w dniu 29 listopada 2021 r. Zawarte w raporcie Informacje i kluczowe dane przedsiębiorstwa obejmują okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


Pobierz: Raport zrównoważonego rozwoju 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Raport zrównoważonego rozwoju 2017/2018

Raport zrównoważonego rozwoju 2017/18 opublikowano 15 listopada 2019 roku jako drugą tego typu publikację firmy zgodnie ze standardami GRI, opcja „Core”. Wszystkie informacje i kluczowe dane przedsiębiorstwa dotyczą okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.


Pobierz: Raport zrównoważonego rozwoju 2017/18 (pdf, 843,0 KB)

Raport zrównoważonego rozwoju: 2015/2016

Raport zrównoważonego rozwoju 2015/2016 jest pierwszą tego typu publikacją firmy Schüco i został opracowany zgodnie z wytycznymi GRI Opcja „Core”. Raport obejmuje wszystkie istotne wydarzenia i działania od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2016 r. Powiązane wskaźniki i kluczowe dane liczbowe dotyczą lat 2013-2015, a zatem obejmują trzyletni okres.


Pobierz: Raport zrównoważonego rozwoju 2015/16 (pdf, 175,2 KB)

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.