Hva leter du etter?

1970-tallet: år med system

Schüco utvikler seg til en systemleverandør for vinduer, dører og fasader i aluminium. Selskapet etablerer avdelinger i hele Tyskland og utvider sitt distribusjonsnett kontinuerlig.

Neuer Inhalt (1)
For Schüco er bærekraft en holdning, ikke bare en trend.

Forut for sin tid

1970 Allerede to år før oljekrisen i 1973 rettet Schüco blikket i retning av klimavern og skånsom ressursbruk med sine innovative produkter. Selskapet utviklet vinduer, dører og fasader i aluminium, samt skyvesystemer med store flater og fremragende egenskaper med hensyn til varmeisolering.


1971 Med "FW 75" kommer den første varmeisolerte post-losholt-fasaden fra Schüco på markedet. 

Service skrives med store bokstaver

1972 Temaet service blir stadig viktigere. Schüco er også her pioner. Schüco Service GmbH blir stiftet som heleid datterselskap med tre medarbeidere. Med hjelp av programvare støtter selskapet kundene med kalkulasjon og konstruksjon. To år senere foretas innføringen av CAD-systemer for digital konstruksjon innen arkitektur. 


Resesjonen i kjølvannet av oljekrisen, en mislykket rentepolitikk og den lammede verdensøkonomien forble heller ikke utviklingen hos Schüco upåvirket av. Etter kortvarige nedgangstider på midten av 1970-tallet fortsetter Schüco ekspansjonen, og begeistrer fra nå av kunder over hele verden.

Neuer Inhalt (1)
Også med hensyn til digitalisering regnes Schüco blant foregangsfigurene i byggebransjen. 
Neuer Inhalt (1)
Også internasjonalt er Schüco representert på messer. 

Nye handelsveier

1975 Schüco vokser også utenfor Tyskland og baner gjennom messen Aluminium ’75 i Moskva vei for eksporter til Øst-Europa. Senere opptredener på messen build expo 79 i Chicago og på Batimat i Paris følger. 


Samme år foretas en føringsveksel: Günter Reinecke overtar ledelsen av selskapet som personlig ansvarlig partner. 


1979 Den første reklamen for Schüco-vinduer, med 15 sekunders varighet, vises på TV.

1971-1980
Dashboard
webspecial.m209.close