Hva leter du etter?

ISO 14001

Schüco ledelsessystemer for miljø vellykket sertifisert i henhold til DIN EN ISO 14001

I desember 2013 ble for første gang Schüco International KG sitt hovedkvarter i Bielefeld sertifisert av DQS (The German Society for Certification of Management Systems) i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001 i november 2016. Siden den gang er det gjennomført årlig overvåkning.

Den internasjonale miljøstandarden ISO 14001 hjelper organisasjoner med å utvikle og implementere ledelsessystem for miljø og bærekraftsmål. Standarden fokuserer på kontinuerlige forbedringsprosesser i henhold til modellen “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), for å oppnå spesifiserte miljømål og gjennomføre løpende forbedringer.


Et sertifisert miljøstyringssystem krever at selskapet oppfyller lovbestemte miljøkrav, og at dette implementeres i utviklingen av produktene. Hos Schüco er målet ikke bare å optimalisere de interne forretningsprosessene med tanke på miljøpåvirkning, men Schüco-produkter og prosesser skal også hjelpe kunder og leverandører med å bruke energiressursene effektivt.
 

DQS-sertifikatet er et anerkjent bevis i det internasjonale markedet på et fungerende kvalitets- og miljøstyringssystem. For eksempel krever miljøsertifiseringen BREEAM bevis på et sertifisert miljøstyringssystem for de byggeproduktene som benyttes. Med DQS-sertifikatet beviser Schüco at vi allerede under utvikling av våre produkter har tatt alle relevante miljøkrav i betraktning og implementert disse.

ISO 14001 sertifikatet på engelsk er tilgjengelig her:

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
ISO 14001
Dashboard
webspecial.m209.close