Hva leter du etter?
4023a36

Med glasstak vil boligen din flomme over av lys

Mennesket trenger dagslys

Vi mennesker er avhengig av dagslyset. Vi tilbringer mye tid innendørs og er avhengig av gode leve-, arbeids- og bomiljøer for å holde oss friske og opplagte i hverdagen. Glasstak og takvinduer har en unik evne til å slippe dagslyset langt inn i bygningskroppen, uansett om det gjelder et kontorbygg eller en enebolig. Våre løsninger tilpasses ditt prosjekt både i størrelse, farger og fasonger.

Schüco glasstak med mørke profiler

Glasstakets byggesteiner

Bærestrukturen for et glasstak er basert på våre påhengsfasader. Det betyr at et bredt sortiment av profiler i ulike dybder åpner for store selvbærende takflater, som ikke trenger en underliggende bærekonstruksjon. Mulige frie spenn avgjøres av takform og takvinkel, dimensjoner på glass samt forventede vind- og snølaster.


Profilene er konstruert med innvendige drenskanaler som sørger for å lede inntrengt vann via sperreprofilene, ned og ut i bunnen av glasstaket.

Viktige momenter under designprosessen

Som nevnt over er det flere faktorer som påvirker behovet for en underliggende bærekonstruksjon. I tillegg kan design og behov knyttet til øvrig bygningsmasse ha betydning.

Takvinkel kommer ofte opp som et tema. Utviklingen av profilsystemer har bidratt til at glasstak i dag bygges med betydelig mindre fall enn det som tidligere var krevet. Schüco har dokumenterte løsninger for fall ned til 7°. 
Med liten takvinkel vil mer vann bli liggende i overkant av horisontale  dekklister til det fordamper og dermed etterlate en rand av smuss. Generelt vil en større takvinkel bidra til en bedre selvrensende effekt, og vi anbefaler 10° fall som et minimum.

Glasstak med Schüco-profiler
© Schüco International KG
Glasstak Zell am See
© Schüco International KG

Snø og vann

Håndtering av nedbør utgjør et vesentlig moment. Denne skal så effektivt som mulig ledes bort fra selve takflaten. Generelt kan en dele opp i to ulike situasjoner;  der vannet renner av taket og ned langs fasaden, eller at det må håndteres på selve takflaten.

I det første tilfellet ønsker en gjerne at vannet fanges opp siden det kan føre til ulempe for forbipasserende nedenfor. I kalde perioder vil  vannet kunne danne istapper som medfører direkte fare for personer. En renne montert utenpå fasaden vil kunne håndtere nedbør i form av vann, men er en mindre heldig løsning når vannet fryser til is. Ideelt sett bør derfor rennen integreres i selve glasstaket og være utstyrt med varmekabler.

Lufteluker for komfortventilasjon

Glasstakene kan utstyres med topp- eller bunnhengslete motorstyrte luker som kan benyttes innenfor hele spekteret av aktuelle takvinkler.

Glasstak Walzbachtal
© Schüco International KG