Hva leter du etter?
VTT_Wohnbau
M01c - Stage Media Fader
Aktiv

ventilasjon

Passiv

ventilasjon

Hybrid

ventilasjon

Kontrollert utveksling av luft uten å åpne vinduet: Schüco VentoTherm Twist oppfyller de høyeste energikravene. Med en varmegjennvinning på opptil 80 prosent fra luften som går ut til den friske luften som kommer inn.

De selvregulerende ventilasjonssystemene Schüco VentoFrame, Schüco VentoFrame Asonic and Schüco VentoAir ligger nesten skjult i karmen. De sikrer jevn tilførsel av tilstrekkelig mengde frisk luft når vinduet er lukket.

Med hybrid ventilasjon sørger Schüco VentoTherm Twist for basisventilasjon. Tilleggslufting kan automatiseres på en intelligent måte med Schüco TipTronic SimplySmart motorer og tilfører ekstra frisk luft når det trengs.

...

Dårlig luft har ingen sjanse - 

ventilasjonsløsninger fra Schüco

Ventilasjon for enhver anledning

Ventilasjon av bygninger handler om mer enn bare utveksling av luft. Ventilasjon hjelper deg med å beskytte bygningen på lang sikt, spare energi og bevare eiendommens verdi. Og ikke minst påvirker det helsen til de som bor og arbeider i bygningen. Schücos desentraliserte ventilasjonssystemer skiller seg ut fra mengden med sine mange fordeler. De ulike systemene er tilpasset ulike behov, har lang levetid og er enkle å integrere. Dessuten kan systemene installeres i spesifikke rom, noe som gir mulighet for individuelle ventilasjonskonsepter som lar deg puste fritt. 

Ventilasjon for boliger

Ved prosjektering av ventilasjon i boliger legges det vekt på fuktsikring for å unngå muggsopp. Vindusintegrerte friskluftsventiler som Schüco VentoFrame og Schüco VentoFrame Asonic sørger for tilstrekkelig lufttilførsel, mens Schüco VentoAir vindusfalsvifter kan brukes til mindre luftmengder.

Ventilasjon for kontor- og forretningsbygg

Det viktigste målet for ventilasjonen i kontor- og forretningsbygg som brukes hyppig, er å redusere nivåene av CO2 og VOC i luften. Schüco VentoTherm Twist utenpåliggende ventilator oppnår dette med sin optimale, energieffektive ventilasjon, samtidig som den tar liten plass fordi den er integrert i bygningskroppen.

Ventilasjon for skoler

I skoler og barnehager oppholder mange mennesker seg i lukkede rom over lengre tid. Tilstrekkelig ventilasjon for å fjerne aerosoler og redusere CO2-konsentrasjonen er derfor avgjørende for å skape et trygt og sunt miljø. Det hybride ventilasjonskonseptet Schüco VentoTherm Twist og Schüco TipTronic SimplySmart-drivenheter for automatisert vindusventilasjon sørger for en jevn strøm av frisk luft.

Ventilasjon for helseinstitusjoner

Lufthygiene og reduksjon av CO2-nivåer har høyeste prioritet ved ventilasjon av legekontorer, sykehusavdelinger og venterom. Et hybridkonsept med mekanisk og naturlig ventilasjon kan bidra til å nå disse målene. Schüco VentoTherm Twist har integrerte sensorer som regulerer ventilatorenes hastighet etter behov, og med Schüco TipTronic SimplySmart- eller DriveTec-motorene, som kan åpne vinduene på vidt gap uten at brukeren trenger å bevege seg, kan man oppnå ekstra hurtigventilasjon.

Desentraliserte ventilasjonsløsninger

Faktorer som hvilken type og intensitet et rom blir bruk og gjeldende sesong bestemmer den perfekte ventilasjonsmengden. Den optimale løsningen tilbys av intelligente ventilasjonssystemer, der et behagelig romklima, utmerket luftkvalitet og bærekraftig energieffektivitet ikke er et «enten/eller». Effekten av ventilasjonen er god selv om de nesten ikke synes: Skjult i vinduet oppfyller ventilasjon fra Schüco de høyeste kravene til utforming.