Hva leter du etter?
VTT_Wohnbau

M01c - Stage Media Fader

Aktiv

ventilasjon

Passiv

ventilasjon

Hybrid

Ventilasjon

Kontrollert utveksling av luft uten å åpne vinduet: Schüco VentoTherm Twist oppfyller de høyeste energikravene. Med en varmegjenvinning på opptil 80 prosent fra luften som går ut til den friske luften som kommer inn.

De selvregulerende ventilasjonssystemene Schüco VentoFrame, Schüco VentoFrame Asonic og Schüco VentoAir ligger nesten skjult i karmen. De sikrer jevn tilførsel av tilstrekkelig mengde frisk luft når vinduet er lukket.

Med hybrid ventilasjon sørger Schüco VentoTherm Twist for basisventilasjon. Tilleggslufting kan automatiseres på en intelligent måte med Schüco TipTronic SimplySmart motorer og tilfører ekstra frisk luft når det trengs.

...

Dårlig luft har ingen sjanse –

ventilasjonsløsninger fra Schüco 

Min arbeidsplass
Kontakt
video_iof_2

IoF ID - Digital identitet for dine Schüco-produkter

Se mer