Hva leter du etter?
4014a05
...

Stort utvalg av farger og funksjonelle overflatebehandlinger

Overflater

Overflatebehandlingen har utviklet seg fra den klassiske beskyttelsen av den rå aluminiumsoverflaten til å bli et designelement og en måte å skille seg ut på. Som overflatefinish kombinerer behandlingen estetiske aspekter med ønskede beskyttelsesfunksjoner.

4015a15
Pulverlakkering

Ved å pulverlakkere aluminiumsprofilene får du først og fremst muligheten til å farge metallet i de farger du ønsker. Alle standardfarger i RAL-fargekartet kan benyttes og det er også mulig å benytte standardfargene fra NCS. I tillegg finnes det et bredt utvalg av både struktur og metallic-farger. I tillegg til å gi aluminiumsoverflaten farge, gir lakkeringen UV- og korrosjonsbestandighet, samt høy motstandsstyrke mot slitasje og slag. Pulverlakkering er den vanligste overflatebehandlingen av aluminiumsprofiler til vinduer, dører og fasader.

Du kan fordype deg i temaet i vår brosjyre.

Foto: Jonas Lundberg

3509a03
Eloksering

Elektrokjemisk overflatebehandling, også kalt eloksering eller anodisering, er en prosess som øker det naturlige oksidasjonssjiktet som dannes på aluminiumets overflate når det kommer i kontakt med oksygen. Denne overflatebehandlingen dekker sammen med pulverlakk i RAL-farge de fleste behov og er derfor de mest benyttede løsningene.  

Oksidasjonssjiktet økes ved hjelp av elektrisitet og gjør aluminiumsoverflaten mer holdbar. Det er også mulig å bruke anodisering for å oppnå dekorative effekter fordi den anodiserte overflaten kan farges. Fra et estetisk perspektiv bevarer anodiseringen aluminiumets metalliske overflate og gjør at den fremstår som mer helhetlig.

Standardfargene er:

C0 - natureloksert
C31 - lys bronseeloksert
C32 - middels bronseelokset
C33 - mørk bronseeloksert
C34 - bruneloksert
C35 - sorteloksert

Foto Kristine Mengel

2749a06
Våtlakkering

Våtlakk benyttes gjerne for å få fram spesielle effekter eller egenskaper. Pulverlakk er alltid ensjikts lakk, mens våtlakk kan være bygget opp av flere sjikt slik man for eksempel kjenner metallic-lakk med klarlakk som ytre sjikt fra bilindustrien. Denne lakktypen er lite benyttet på aluminiumsprofiler i Europa, men det finnes enkelte spesialfarger i fargekartet vårt som er av denne typen.

3504a05
Forbehandling elokserte profiler

Når det gjelder elokserte profiler kan vi tilby følgende forbehandlinger:

E0 - Avfetting og deoksidering
E1 - Sliping
E2 - Børsting
E3 - Polering
E4 - Sliping og børsting
E5 - Sliping og polering
E6 - Beising

Her er E6 den vanligste forbehandlingen. I tillegg til E0-trinnet utføres her kjemisk beising, det vil si at aluminium- og legeringskomponenter fjernes ved hjelp av basiske og sure systemer for å gi en defektfri og mest mulig homogen aluminiumsoverflate for den etterfølgende anodiseringen.

I svært aggressive miljøer, kystnært, svømmehaller, industri etc. Anbefaler vi en økt sjikttykkelsen på elokseringen.

3252a08
Forbehandling lakkerte profiler

På grunn av miljøforurensningen kromforbindelser forårsaker, følger vi EUs retningslinjer og har gått over til kromfri forbehandling for lakkerte profiler. Denne forbehandlingen er for det meste basert på metallene titan og zirkonium og gir en bra vedheft og beskyttelse under vanlige forhold.

For bygninger i kystnære områder og bygg som er utsatt for klor og andre kjemikaler anbefaler vi å forbehandle profilene med foranodisering i stedet for den vanlige kromfrie forbehandlingen før lakkering. Dette gir en svært god beskyttelse mot filiformkorrosjon som ellers kan oppstå i sjiktet mellom lakk og aluminium. Denne korrosjonsformen opptrer gjerne i nærheten av snittflater og andre sår i lakken og får lakken til å danne bobler og etter hvert flasse av.