Hva leter du etter?
BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 closed
Fasder fra Schüco - fleksible fasadeløsninger
Post-

losholt-
fasade

Element-

fasade

Add-on

konstruksjoner

Over mange år den mest benyttede påhengsfasaden med omfattende tekniske og arkitektoniske muligheter. Testet og prøvet ut i praksis over flere tiår garanterer disse systemene for fremtidssikre bygningskonsepter.

Elementfasader fra Schüco er ensbetydende med økonomisk produksjon og montering. De kan implementeres i prosjekter basert på standard komponenter tilpasset ulike ønsker og behov, eller en spesielt tilpasset fasade utviklet på grunnlag av en systemløsning.

Fasader og glasstak på en bærekonstruksjon av stål eller tre kan realiseres med Schüco AOC add-on konstruksjon. Såkalte null-profiler føyes sammen med bærestrukturen av stål eller tre og skaper et eget arkitektonisk uttrykk.

...


Fasader

Dagens generasjon av profilsystemer åpner for svært gode ytelser når det gjelder isolerende egenskaper. Slank profilstruktur, høy kvalitet med stor grad av design-fleksibilitet, med mulighet for å integrere ulike typer åpningsbare elementer. Gjennom innovativ utvikling tilbyr Schüco arkitekter og planleggere testede og godkjente systemer samt individuelt tilpassede, prosjektspesifikke løsninger. 

birger-strahl-LhkncpGf4UA-unsplash
Standard fasader

De er over mange år prøvet ut i mange land og under ulike klimatiske betingelser. Med standardfasadene tilbyr Schüco systemer som kombinerer kreativ frihet med høye ytelser når det gjelder energieffektivitet, værbestandighet og sikkerhet. Innovative produksjons- og montasjeprosedyrer garanterer produsentene tids- og kostnadsbesparende bearbeiding. 

Designfasader

Form og funksjon smelter sammen. Designfasader kombinerer en tilnærmet rammeløs transparens med optimale ytelser. Utført som klassiske påhengsfasader eller som vindusbånd i full etasjehøyde imponerer disse fasadene med sitt slanke uttrykk. Ulike typer åpningselementer kan integreres uten at de avviker fra faste felt. 

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 closed
Helglassfasader

Med sin avgjørende innflytelse på bygningens karakter krever fasadedesignet spesiell oppmerksomhet. Motsatsen til en markert oppdeling av fasadeflaten kan en oppnå ved å etablere plane glassflater der også utvendige glasslister reduseres visuelt eller fjernes helt. Limte glassfasader er basert på en spesiell innfesting av glassene som gjør utvendige dekklister overflødige. Dermed reduseres synlig oppdeling av flaten kun til fugen mellom hver glass-skive. 

2018a01_50P-01
Elementfasader

Kravene til rasjonalisering av byggeprosesser øker samtidig som vi stiller krav til kvalitet. Der tradisjonelle påhengsfasader langt på vei settes sammen på byggeplassen ferdigstilles komponentene som utgjør byggesteinene i elementfasader i produksjonshallen. Komplette enheter med glass, tette paneler og ulike tekniske komponenter monteres under optimale forhold. Dette åpner for effektiv og hurtig montasje på byggeplassen der montasje med kran sparer stillaskostnader. 

Add-on fasader

Fasadesystemets vitale bygningsfysiske funksjoner som isolerende egenskaper, regn- og vindtetthet ivaretas av add-on profilen, mens lastbærende funksjoner håndteres av en basis-struktur av stål eller tre. Dette åpner for arkitektoniske uttrykk der eksempelvis treverk utgjør det fremtredende elementet innvendig samtidig som fasadestrukturen av aluminium bidrar til et stabilt og værbestandig ytre skall. 

Prosjekter

Skreddersøm og spesialtilpasninger. Der et stort omfang av standard produkter ikke strekker til kan prosjektspesifikk design være løsningen. Så lenge vitale funksjoner ivaretas kan profilsystemer modifiseres for estetiske tilpasninger, økte lastbærende egenskaper eller annet. Eventuelle behov for å kontrollere at nødvendige egenskaper er ivaretatt utføres i Schücos eget testlaboratorium i Tyskland.