Hva leter du etter?

Verdifulle materialer

Aluminium, PVC-U, stål

Aluminium

For størst mulig frihet ved utformingen

Med sin tilnærmet uendelige formbarhet og ulike muligheter for overflatebehandling gir aluminium arkitektene stor grad av frihet i planleggingen av fremtidsrettede og bærekraftige bygninger. Moderne fasadeelementer av aluminium muliggjør gode isolerende egenskaper og bidrar dermed positivt til miljøregnskapet. Optimalisert profil-design bidrar til et lavere råstoff-forbruk, samtidig som mekanisk robusthet og god korrosjonsmotstand sikrer lang levetid. Etter førstegangs produksjon kan aluminium resirkuleres tilnærmet evig og samtidig beholde sine originale egenskaper. Selv aluminiumspon resirkuleres. 

PVC-U

For de høyeste krav

En av forutsetningene for en mer bærekraftig verden er materialer som tilfredsstiller høye miljøkrav. PVC-U er et slikt materiale, og takket være sine positive egenskaper blir PCV-U brukt mer og mer i produksjonen av vindus- og dørelementer. Profiler av PVC-U innebærer gode isolerende egenskaper som bidrar til en positiv energibalanse i bygninger i tillegg til lange holdbarhet og god værbestandighet. Vindus- og dørelementer av PVC-U gir mange utformingsmuligheter og legger til rette for framtidsrettede og bærekraftige løsninger. Produkter av PVC-U kan svært enkelt demonteres til sine enkelte komponenter og gjenvinnes eller ombrukes.
Alle som planlegger og bygger vindus- og dørelementer i PVC bidrar positivt til miljøet.

Stål

100% resirkulerbar

Stål blir ikke oppbrukt, men alltid gjenbrukt. På grunn av sin 100% resirkulerbarhet er stål et fornybart byggemateriale med lukket materialsyklus. Stål gir arkitekter og planleggere stor fleksibilitet til å forme store spenn, og er dermed et av materialene med et meget godt pris-ytelse-forhold. En effektiv materialutnyttelse øker i tillegg lønnsomheten. En svært lang levetid med lave levetidskostnader understreker det unike i dette materialet. Når stålkonstruksjoner designes med sammenføyninger tilrettelagt for demontering, vil det være enkelt å gjenbruke enkeltkomponenter i nye bygg. Materialet kan tilpasses ulike krav til form og overflate.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Det er ingen tvil om at aluminium er et svært bærekraftig materiale. I produksjonen av primæraluminium blir det allerede i dag brukt mye fornybar energi, noe som har en meget positiv innvirkning på et redusert utslipp av klimagasser. Det blir også tatt hensyn til det biologiske mangfoldet og interessene til befolkingene i mange av utvinningsområder for bauxitt. I tillegg er det en betydelig økende grad av produsenter og brukere som arbeider for å oppnå fullstendig resirkulering av materialet aluminium. ASI (Aluminum Stewardship Initiative) er et frivillig og globalt interessefellesskap som setter nye transparente standarder for å styrke aluminium som et bærekraftig materiale, gjennom hele verdikjeden.  

Som en av grunnleggerne av ASI, arbeider Schüco sammen med de store aluminiumsprodusentene i verden, som Hydro, Alcoa, Rusal og Rio Tinto. Men også viktige aluminiumsforbrukere som BMW, Audi og Jaguar Land Rover, samt bransjeforeninger og store frivillige organisasjoner som WWF og IUCN (Verdens naturvernunion) er medlemmer. ASI ønsker å fremme en bærekraftig aluminiumsindustri, ved å sette globalt gjeldende bærekraftstandarder for utvinning, produksjon, bruk og resirkulering langs hele verdikjeden. Dermed ønsker man frivillig å ta mer ansvar for nåværende og fremtidige generasjoner, ved å fremme klimavern, forplikte seg til bevaring av biologisk mangfold og beskytte befolkningens interesser ved fremstilling av bauxitt og produksjon av aluminium.


For mer informasjon om ASI:  www.aluminium-stewardship.org


Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Verdifulle materialer
Dashboard
webspecial.m209.close